Koepel Gepensioneerden

Onze belangen-behartigers in Den Haag rapporteren bijna wekelijks met een (digitale) Nieuwsbrief. 
Klik hier
voor het Nieuwsbrieven archief.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
belastinghulp.jpg43

A G E N D A   

(door de coronaproblematiek kunnen geplande aktiviteiten mogelijk geen doorgang vinden)

Rijbewijskeuring:
- In Beilen  in artsenpraktijk de Rode Hoed via Dr. Oldenkamp-Kussendrager 06-50578155.
- In de Smildes coördineert ons lid Geert ten Cate 0592-413479Aktiviteiten:
(kijk voor meer details op AGENDA) 2022

- 12 januari, 14.00 uur, Nieuwjaarsbijeenomst - Karspelhof (
afgelast)

- 26 januari, 13.30 uur, Klaverjassen en jokeren - Karspelhof

- 24 februari,13.30 uur, Klaverjassen en jokeren - Karspelhof

- 11 maart, Feestavond

- 16 maart, 14.00 uur, Ledenvergadering - Karspelhof

- 30 maart, 14.00 uur, Film "Habitat" van Henk en Janetta Bos

- 13 april, 13.30 uur, Klaverjassen en jokeren - Karspelhof

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GetAttachment.aspx

Film "Habitat" van Henk en Janetta Bos opnieuw op het programma

De coronaperikelen waren er oorzaak van dat we nog steeds verstoken bleven van de nieuwste natuurfilm van Henk en Janetta Bos. Tot tweemaal toe stond de film dit jaar al geagendeerd, steeds moesten we afblazen vanwege Corona beperkingen. Onder het motto "drie maal is scheepsrecht" heeft de kaartmiddag plaatsgemaakt voor de film. 
Dank aan onze kaarters, die hun kaartmiddag van 30 maart voor de film hebben ingeruild

 

Ouderen en belangenbehartiging:
Op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Donderdag 11 november heeft onze landelijke belangenorganisatie (Koepel Gepensioneerden) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor afgevaardigden van de lid-verenigingen die in pensioenfondsbesturen en belanghebbendenorganen zitting hebben. De bijeenkomst vond plaats in Culemborg. Het doel van deze bijeenkomst was om de afgevaardigden voor te bereiden op komende discussies en besluitvorming in kader van een mogelijk nieuw pensioenstelsel.
De onafhankelijke Seniorenverenigingen in Drenthe (waaronder de Senioren van Nu) hebben zich oa voor dit soort zaken gebundeld in de VOSD (Vereniging Onafhankelijke Seniorenverenigingen Drenthe)
De presentaties van de voorlichtingsdag kunt u vinden op onze website van de Koepel Gepensioneerden via onderstaande link. Meer weten? Lees dan verder.


Ledenvergadering 13 oktober jl.

Het was een ledenvergadering in het teken van de corona beperkingen. Vergaderen kon weer, zij het met beperkingen. De verplichte aanmelding liep niet storm, het leverde slechts 11 aanmeldingen op. Gelukkig waren er uiteindelijk 16 leden ter vergadering. De vergadering betrof in feite een verlate formele afronding van het door corona geteisterde boekjaar 2020.
Vanwege gezondheidsredenen heeft Albert Bruins het penningmeesterschap overgedragen aan Geert Reinink.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en correct bevonden.
De vergadering verliep in een gemoedelijke sfeer. Iedereen was blij dat we weer in onze vertrouwde zaal van de Karspelhof terecht konden. 

De begroting 2021 werd vastgesteld. Door het uitvallen van verschillende aktiviteiten in 2020 was het saldo aanzienlijk. Een voorstel van het bestuur om de contributie 2021 eenmalig niet te innen werd aangenomen. De contributie 2022 werd vastgesteld op 25 euro per lid en 20 euro voor een tweede lid op het zelfde adres.
 

Uitburgeren

Wat iedereen kan weten en regelen omtrent het levenseinde. De dood hoort bij het leven. Toch is denken en praten over het levenseinde voor veel mensen taboe. Ze bewaren het onderwerp voor later, of regelen alleen hun nalatenschap.

Lees verder 


Ook lid worden van de Senioren van nu Midden-Drenthe?

Het lidmaatschap van de Senioren van Nu Midden-Drenthe bedraagt 25 euro voor het eerste gezinslid en 20 euro voor een volgend gezinslid. Hiervoor kunt u deelnemen aan de verenigingsactiviteiten in Beilen, Smilde en Westerbork, informeren wij u via de Nieuwsbrief en/of de website. Ook kunt u gebruik maken van de belasting invulhulp. Mail ons uw interesse!

Booster moet u zelf toevoegen aan de CoronaCheck app 

Gebruikt u de Coronacheck-app op uw telefoon als (toegangs)bewijs, om aan te tonen dat u volledig bent gevacineerd, dan dient u zelf nog wel de registratie van de boosterprik te aktiveren. De boostergegevens verschijnen nl. niet automatisch in de app CoronaCheck.
Toevoegen Boostergegevens doet u alsvolgt:
- open op uw telefoon of tablet de CoronaCheck-app
- tik rechtsboven op het + teken
- tik op VACINATIEBEWIJS
- tik op: Login met DigiD
- login naar uw keuze met DigiD-app of SMS-code. Uw vaccinaties verschijnen dan in beeld. Controleer of de booster er al tussen staat, Zo niet:
- tik op MAKEN BEWIJS
Het bewijs verschijnt in de app op het tabblad INTERNATIONAAL.
U bent nu klaar, de CoronaCheck-app zal nu uw vaccinaties incl. booster tonen als bewijs dat u volledig bent gevaccineerd.

 

 

Nieuwe THUISBLIJVER 

07-12-2021. De THUISBLIJVER is een initiatief van 12 partners op het gebied van welzijn, wonen en zorg in de gemeente Midden-Drenthe. Het is een gratis tijdschrift met praktische tips en mooie verhalen over langer thuis wonen. (Lees verder)

Papieren coronabewijs

Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een coronabewijs op papier toegestuurd krijgen!!! Hiervoor kun je bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck via het telefoonnummer 0800-14 21. Ook een papieren bewijs heeft een QR-code.  Een papieren bewijs is één jaar geldig.

 

NB: Wellicht kunt u leden die niet digitaal zijn aangesloten hiermee helpen. Klik hier voor meer info.

 

 

Samen uit eten in Eetpark Beilen

20-10-2021. Half zes. Zo'n 30 leden van de Senioren van Nu stonden trappelend van ongeduld voor de deur van het Eetpark aan de DOMO-weg in Beilen. Het kon weer. Wel voorzichtig en met het mobieltje in de aanslag om de QR-code te tonen. Een maal binnen werd er lekker gegeten en was er nog heel wat te vertellen.

Op fietse.......(en gezellig bijkletsen)

210907svnfietstocht01.JPG

8-09-2021. Er is naar uitgekeken. Eindelijk kan het weer, een aktiviteit van Senioren van Nu Midden-Drenthe, zij het onder strikte voorwaarden. Vooraf aanmelden, een uitgekiende route en strakke afstemming met pauze locaties. En natuurlijk afstand houden. Het kan allemaal weer en het weer werkte ook nog mee. 18 leden genoten met volle teugen. De route was uitgezet door Jannes Bruggink en Jan Eising. Complimenten voor de mooie tocht.  

 

Zorgkostenregeling gemeente.

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kan het zijn dat u recht heeft op één of meerdere financiële vergoedingen uit de zorgkostenregeling van de gemeente. Welke dat zijn leest u op de site van de gemeente: Zorgkostenregeling Midden-Drenthe

 

 Ledenkorting via FASv

FASv is de koepelorganisatie van onafhankelijke seniorenverenigingen. Senioren van Nu Midden-Denthe is aangesloten bij FASv. Onze leden kunnen via FASv met korting kopen. Kijk waar u korting op kunt krijgen.

Op uw eigen stekkie oud worden, kan dat?

Senioren die geld vrij willen maken uit hun woning - en toch lekker willen blijven wonen - kunnen daarvoor terecht bij de gemeente (Verzilverlening) of de bank (Senioren lening). Een toelichting.  Lees verder