KOEPEL GEPENSIONEERDEN voor onze belangenbehartiging in Den Haag

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van bijna 60 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangenverenigingen behartigt de NVOG de belangen van de bijna 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
De NVOG heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.
De NVOG werkt intensief samen met de KNVG en met de landelijke ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM.

Senioren van Nu Midden-Drenthe is via de service-organisatie FASv lid van de KOEPEL GEPENSIONEERDEN.

Klik naar de website van KOEPEL GEPENSIONEERDEN

Op de website van de KOEPEL kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. U blijft dan actueel op de hoogte van uw belangenbehartiging in het “Haagse”FASv de landelijke service organisatie

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen in Nederland, afgekort FASv, is in 2016 opgericht als koepel voor zelfstandige plaatselijke (algemene) seniorenverenigingen. Sinds eind 2015 is als gevolg van de onvrede over de ANBO-organisatie, de toename van nieuwe zelfstandige verenigingen explosief gestegen. Een overkoepelende organisatie is nodig om op lokaal, provinciaal niveau service te kunnen verlenen en op landelijk niveau de belangen van de leden te kunnen behartigen. Daarom is het lidmaatschap van de FASv ook gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVOG, waar binnen ook de Unie KBO en PCOB zijn gekoppeld.

De FASv stelt zich ten doel:
• Bij te dragen aan een samenleving waarin senioren -naar vermogen- volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
• Belangenbehartiging, zowel op individueel en collectief niveau als op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, met specifieke aandacht voor inkomens (w.o. pensioenen), zorg, wonen en welzijn.

De FASv biedt service op het gebied van:
• Belastingservice. Coördinatie voor opleiding van belasting invulhulpen bij de lokale verenigingen.
• Organiseren van collectieve korting voor Zorgverzekeringen. Het is aan de ledenverenigingen om te hier gebruik van te maken.

Ledenverenigingen dragen 3 euro per lid af om gebruik te maken van de diensten van FASv / NVOG.

Klik naar de website van FASv