Afdrukken

 

Belastinginvulhulp: Ouderen helpen ouderen

Leden van de Senioren van Nu kunnen gebruik maken van een belastinginvulhulp. Een 6-tal leden bieden zich hiervoor aan. Jaarlijks worden ze bijgeschoold en getoetst op vaardigheid door de Belastingdienst. Elk van de belasting invulhulpen heeft vanuit het verleden een eigen klanten kring.
U kunt hulp vragen bij onze leden:

 Koop Groen   Beilen   0593-527011 
 Wim Snel  Smilde  0592-414335
 Bé Muntinga  Smilde  0592-413688
 Jannus Pit  Westerbork  0593-332467
 Geert Reinink  Zwiggelte  06-015907771
 Frans Claasen  Zwiggelte  06-41319751


Vacature Belastinginvulhulp

Onze vrijwilligers/belastinginvulhulpen zijn momenteel vol bezet. We zoeken een vrijwilliger die affiniteit heeft met belastingaangiftes en bereid is ook voor derden aangiftes te verzorgen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Albert Bruins, vanuit het bestuur belast met de coördinatie van de belastinginvulservice. Mail dan naar:  

Belastinginvulhulp, de spelregels

1. Het jaarinkomen is niet meer dan € 35.000 (voor alleenstaanden) of € 50.000 (voor gehuwden/samenwonenden). Bovendien mag het lid geen inkomsten hebben uit aanmerkelijk belang; Box 2 van de aangifte.
2. Bij de hulpvraag wordt de menselijke maat gehanteerd. Als er bijvoorbeeld sprake is van een echtpaar waarvan maar één persoon lid is van een aangesloten ouderenorganisatie, dan worden beiden geholpen.
3. De vrijwilliger(ster)/belastinginvuller moet de jaarlijks terugkerende opleidingen hebben gevolgd. De hulprager mag ervan uitgaan dat de vrijwilliger van de hoed en de rand weet, zodat zij optimaal geholpen worden. Hulpvragers blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor hun eigen aangifte.
4. Hulpvragers kunnen desgewenst gebruik maken van een klachtenregeling. Het is en blijft mensenwerk, dus er kan altijd iets misgaan. Leden hebben dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dat hoeft niet alleen over de aangifte zelf te gaan, maar het kan ook zijn dat iemand zich onheus bejegend voelt door de vrijwilliger.
5. Hoewel de dienstverlening gratis is, mag de vrijwilliger wel een vergoeding voor onkosten vragen, zoals reiskosten, portokosten, printkosten e.d. Die vergoeding mag echter nooit meer zijn dan € 15,-.

In geval van geschillen kunnen leden contact opnemen met het bestuur van hun ouderenbond. De onafhankelijke ouderenbonden in Drenthe werken wat betreft de belastingservice samen en hebben hun kennis gebundeld bij de Drentse Organisatie van Onafhankelijke ouderenbonden (VOSD).