2022

 

Zondagmiddagconcert zeer geslaagd

2-10-2022 Zondagmiddag 14.00 uur. Zaal Muller aan de Paltz in Beilen, het jaarlijkse concert voor de Senioren van Nu staat op punt van beginnen. In een prima gevulde zaal presenteert het Lochemse orkest Vinocanka, samen met het vocale trio Rita, Annelies en Durk een middagdurend concert van Slavische muziek. Het was te merken dat de aanwezigen blij waren dat het concert weer gehouden kon worden. De stemming zat er goed in.
Rita-Annelies_en_Durk.jpg

 

Ontmoetings-en informatiemarkt 26 oktober

Vragen, vragen, vragen

Hoe kan ik energietoeslag van 1.300 euro aanvragen. Wie komt in aanmerking?
Hoe kan ik mijn huis isoleren en wat kost dat?

Waar vind ik iemand die me kan helpen bij vragen over wonen, verhuizen en zorg, gezond ouder worden?
- Mijn moeder wordt zo vergeetachtig, kan dat dementie zijn?
- Mijn buurman lijkt zo eenzaam, wat kan ik doen?
- Wat doet een cliëntondersteuner?
- Hoe doe ik een aanvraag voor......etc

Waar vind ik iemand die me kan helpen bij vragen over wonen, verhuizen en zorg, gezond ouder worden?
- Mijn moeder wordt zo vergeetachtig, kan dat dementie zijn?
- Mijn buurman lijkt zo eenzaam, wat kan ik doen?
- Wat doet een cliëntondersteuner?
- Hoe doe ik een aanvraag voor......etc

U kunt het allemaal te weten komen op de informatie dag van 26 oktober.

Senioren op stap, het kan weer

28-9-2022 De jaarlijkse busreis vond plaats op 28 september. Bij de aanmelding was duidelijk dat de coronaproblematiek van afgelopen jaren nog niet helemaal was verwerkt. De belangstelling kwam aarzelend opgang, maar gelukkig toch voldoende om weer door te kunnen gaan.
De eerste stop was in Kraggenburg voor een koffiepauze. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Marinus van Dokkum museum, het Stadsmuseum van Harderwijk. Een museum met een knipoog, waar de kunst uitnodigd tot lachen.

De middagpauze was in Harderwijk. Menigeen snaaide een visje.

In Garderen werd een bezoek gebracht aan de zandsculpturen. Je beleeft er de geschiedenis in de vorm van enorme zandbeeldem. Je staat er oog in oog met de hunebedbouwers, Bataven en Romeinen. De zandsculpturen zijn voor de houdbaarheid voorzien van een speciale laag.
220928svnreis03.jpg

Het afsluitende diner was in Staphorst. Rond 20.00 uur was men weer terug in Beilen.

 

Maak (gratis) gebruik van energiecoaches om de energiekosten te drukken

15-8-2022 Wist u dat u met eenvoudige maatregelen veel energie kunt besparen? Van enkele tientjes tot wel honderden euro’s per jaar. Veel maatregelen kosten niets. Als er wel kosten zijn, dan is dat eenmalig. En dat terwijl u ieder jaar minder energie gebruikt. Wilt u aan de slag met simpele, kleine maatregelen? De energiecoaches van de gemeente Midden-Drenthe staan voor u klaar.

Onafhankelijke hulp bij energiebesparing
Energiecoaches zijn vrijwilligers uit de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat om enthousiaste en betrokken inwoners die de cursus ‘Drentse Energiecoach’ hebben afgerond. Met een certificaat op zak helpen zij inwoners met energiebesparing. En dat doen ze helemaal gratis! De energiecoach komt bij u langs om de energierekening en de woning te bekijken. U geeft een rondleiding en de coach voert een verkennende energiescan uit.

Gratis een energiescan voor simpele maatregelen
Tijdens de energiescan loopt u samen met de coach een rondje door uw huis. Met behulp van een uitgebreide checklist geeft de coach bespaartips. Samen bekijken jullie de schil van de woning, om isolatiekansen op te speuren. Installaties, zoals de Cv-ketel, krijgen ook een inspectie.Wist u dat u € 140,- per jaar bespaart als de Cv-ketel op 60 graden staat? Dat is al binnen 1 minuut geregeld. Voor deze en andere simpele maatrelen kunt u de energiescan aanvragen.

Wilt u gebruikmaken van de gratis energiescan?
Woont u in de gemeente Midden-Drenthe? Dan kunt gratis hulp krijgen van een energiecoach. Na het huisbezoek ontvangt u een rapport met tips en informatie zonder commercieel oogmerk. Wilt u een afspraak maken met een energiecoach? Bel dan naar Japke Brouwer, coördinator energiecoaches, telefoonnummer 06-15520788.

 

 

 

Op de fiets

07-09-2022 - De jaarlijkse fietstocht kende 21 deelnemers. Vanaf de Drenthehal was een mooie/veilige route uitgezet door Jannes Bruggink en Jan Eising. Via de groene long van Beilen, het Brunstingerveld en Vorrelveen ging het naar Oranje voor een koffiestop bij cafe Oranjestein. Vervolgens ging het via Diependal, 't Hijkerveld, Suermondsweg en Eekhoutswijk langs het TT-cicuit naar Hooghalen. Lunchpauze was er bij Rest. Boszicht. Vervolgens ging het via de boswachterij Hooghalen en langs het Oranjekanaal naar Klatering. De afsluiting was gepland op het terras van het Mummelhoes. Daar werden onze senioren verrrast door een te houden kinderfeestje. Geen probleem. Slechts één inrit verder stelde Jan Broertjes zijn tuin beschikbaar voor een gezellige nazit.

 

 

Geniet van de Drentse natuur

30-03-2022. Dertig maart was het eindelijk zover. De natuurfilm "Habitat" van onze Drentse filmmakers Henk en Jannita Bos kon eindelijk vertoont worden voor onze leden. Met volle teugen werd genoten van de schitterende beelden van de Drentse onder en boven water natuur. Met  70 belangsellenden was de zaal goed gevuld. De film stond afgelopen jaren al enige keren op de agenda, maar moest steeds vanwege de Corona-problematiek worden afgelast. Door de Corona beperkingen hebben de filmmakers twee jaar niet aan een nieuwe produktie kunnen werken. Inmiddels zijn ze aan hun nieuwe film begonnen. De film heeft de titel "Wilde Boel" en wordt uiteraard ook weer opgenomen in Drenthe. Om de filmmakers een hart onder de riem te steken werd spontaan door de aanwezigen een bedrag van 171,- euro gedoneerd.

 


 2021


 

 

 

 

De Thuisblijver is weer uit

07-12-2021 - De thuisblijver is een uitgave van WELZIJN, WONEN en ZORG met als subtitel VOORUITDENKEN en daarmee wordt de doelstelling van het blad een stuk duidelijker. Diverse organisaties in de ouderenzorg participeren hierin, samen met Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe. Met het ouder worden ligt eenzaamheid op de loer. Verspreid over heel Midden-Drenthe zijn inwoners, welzijnsorganisaties en gemeente actief met allerlei initiatieven die gericht zijn op ontmoeten en verbinden. In de Thuisblijver staan diverse voorbeelden ter inspiratie van nog meer activiteiten. Maar ook tips over voeding en voorbeelden van het werk van de clientondersteuning. het project ”Midden-Drenthe voor elkaar” kan u ook helpen aan kontakt met iemand om samen iets te doen of gewoon te praten. Een telefoontje kan ook gezellig zijn als je elkaar niet kan ontmoeten.

Voorlopig doorkruist de 2e Corona-problematiek al deze mooie plannen. Gezond blijven is voorlopig het devies.
Download hier de Thuisblijver

De Thuisblijver is een initiatief van 12 partners op het gebied van welzijn, wonen en zorg in de gemeente Midden-Drenthe. Het is een gratis tijdschrift met praktische tips en mooie verhalen over langer thuis wonen. Het tijdschrift wordt verstuurd aan de inwoners van 60 jaar en ouder.

 

 

Samen uit eten in Eetpark Beilen

20-10-2021. Half zes. Zo'n 30 leden van de Senioren van Nu stonden trappelend van ongeduld voor de deur van het Eetpark aan de DOMO-weg in Beilen. Het kon weer. Wel voorzichtig en met het mobieltje in de aanslag om de QR-code te tonen. Een maal binnen werd er lekker gegeten en was er nog heel wat te vertellen.

 

 

210907svnfietstocht01.JPG

 

 

 

  

Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen!

28-08-2021 - Doet u ook mee? U als senior heeft een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde.

Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen. Vanuit de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom vanaf het najaar van 2021 een aantal bijeenkomsten over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De bijeenkomsten zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie? Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen! Senioren willen/kunnen zich hierop goed voorbereiden.

Dat doen we als volgt:
• Startbijeenkomst: Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf – eind oktober 2021
• Bijeenkomst: ‘Hoe werkt de zorg’ – begin 2022
• Bijeenkomst: Effectief communiceren - begin 2022. O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kunt u zich als oudere zelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?
• Verdiepende digitale themabijeenkomsten - jaarrond in 2022. De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van uzelf. O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je
rekening mee houden?

De eerste drie bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september.
De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten zullen digitaal zijn.
Dit cursusaanbod is voor u kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Heeft u interesse?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met:
• Anjo Geluk-Bleumink, Denktank 60+ Noord, , of met
• Mirjam van Werven, CMO STAMM via .

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met ons bestuurslid Mieke Sol 0593-523585 of per mail

 

 

 
Ledenvergadering 13 oktober jl.

13-10-2021 - Het was een ledenvergadering in het teken van de corona beperkingen. Vergaderen kon weer, zij het met beperkingen. De verplichte aanmelding liep niet storm, het leverde slechts 11 aanmeldingen op. Gelukkig waren er uiteindelijk 16 leden ter vergadering. De vergadering betrof in feite een verlate formele afronding van het door corona geteisterde boekjaar 2020.
Vanwege gezondheidsredenen heeft Albert Bruins het penningmeesterschap overgedragen aan Geert Reinink.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en correct bevonden.
De vergadering verliep in een gemoedelijke sfeer. Iedereen was blij dat we weer in onze vertrouwde zaal van de Karspelhof terecht konden. 

De begroting 2021 werd vastgesteld. Door het uitvallen van verschillende aktiviteiten in 2020 was het saldo aanzienlijk. Een voorstel van het bestuur om de contributie 2021 eenmalig niet te innen werd aangenomen. De contributie 2022 werd vastgesteld op 25 euro per lid en 20 euro voor een tweede lid op het zelfde adres.
 
 

 

 

Jaarverslag 2020

Algemeen:
- Leden
Per 1 januari 2020 was het ledenaantal 364. In 2020 zijn 11 leden overleden, zijn er 2 naar elders verhuisd en hebben 7 leden om verschillende redenen het lidmaatschap beëindigd. We konden 13 nieuwe leden begroeten en sloten we het jaar af met 357 leden.
We startten 2020 met goede moed en de activiteiten kalender was goed gevuld.
Helaas verspreidde vanaf maart 2020 Corona zich in een razend snel tempo in Nederland en moesten vanaf 16 maart alle activiteiten geannuleerd worden.
Toen in de zomer mondjesmaat weer iets kon, hebben we 2 september de fietstocht nog kunnen houden en met veel aanpassingen en voorzorgsmaatregelen de ledenvergadering kunnen organiseren.

- Bestuur:
Sinds de ledenvergadering van 16-09-2020 is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter - Jan Broertjes
Secretaris - Gerda Buiten
Penningmeester - Albert Bruins
Leden:
- Mieke Sol, aandachtsgebied WMO
- Job Hadderingh, coördinatie reizen
- Geert Reinink (o.a. digitalisering)
- Marja van der Velden
Het bestuur heeft in 2020 mondjesmaat vergaderd, in de zomermaanden buiten in de tuin bij één van de bestuursleden en in november digitaal.

- Lidmaatschappen:
Senioren van Nu Midden-Drenthe is lid van:
- VOSD (Vereniging Overleg Seniorenverenigingen Drenthe);
- FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen);
- Koepel Gepensioneerden, de opvolger vaan NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).

- Vrijwilligers:
Doordat Corona roet in het eten gooide, konden de vrijwilligers na maart hun geplande activiteiten ook niet meer uitvoeren. De feestavond was de eerste bijeenkomst, die sneuvelde.
Heel fijn, dat de contactpersonen de Nieuwsbrief nog wel konden bezorgen en zo heeft u ook in 2020 de Nieuwsbrief kunnen lezen.
De coördinatie van rijbewijskeuren wordt in Smilde verzorgd door dhr. G. ten Cate.
We kunnen een beroep doen op 5-tal leden die de leden behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte.

- Nieuwsvoorziening:
De nieuwsvoorziening vindt plaats door het uitgeven van de Nieuwsbrief en publicatie op de website. De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst en kunnen op deze wijze op elk gewenst moment nog eens gelezen worden.
Zijn er belangrijke mededelingen, dan worden de leden, waarvan we een werkend e-mailadres hebben, via een e-mail geïnformeerd.
Helaas wordt de website nog te weinig door onze leden bezocht.

- Corona maatregelen:
Welzijnswerk Midden-Drenthe heeft in maart de deuren van de Karspelhof gesloten voor verenigingen/organisaties die daar normaliter hun activiteiten houden. En ook ’t Beurtschip in Smilde ging op slot.
Om de leden te laten weten, dat we, ondanks alles, hen niet uit het oog zijn verloren, hebben we in het voorjaar per leden adres een kaart verstuurd en in december een bloemetje laten bezorgen.

 

 

 

 

 Zorgkostenregeling


Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kan het zijn dat u recht heeft op één of meerdere financiële vergoedingen uit de zorkostenregeling. Welke dat zijn leest u op de site van de gemeente: Zorgkostenregeling Midden-Drenthe
 

 

  

 


2021


2020

 

 

Uitleenpunt zorggoederen voor Beilen behouden

16-12-2020 - De Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden in Midden-Drenthe (OSO), waarin verenigd, Senioren Van Nu, PCOB en FNV ouderen, hebben aan de bel getrokken toen bleek dat Medipoint het uitleenpunt van zorggoederen in Midden-Drenthe wilde sluiten. Sinds jaar en dag kunnen inwoners in Midden-Drenthe terecht aan de Nassaukade in Beilen voor het lenen van bijvoorbeeld een rolstoel, krukken, een postoel etc. Het gebruik van de ruimte is opgezegd. Wij denken dat het juist wel zou moeten blijven bestaan omdat ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers niet altijd in staat zijn om zelf naar Assen of Hoogeveen te rijden of helemaal niet mobiel zijn.

Bij Fysiocentrum De Lijnwoerd, Schoolstraat 6 heeft Medipoint in Beilen een vervangende locatie gevonden voor de uitleen van de zorggoederen.

 

 

 

Eenzaamheid, in Corona-tijd, u kunt helpen, juist nu

Er is eenzaamheid onder ouderen, zeker nu ook in coronatijd, een groot probleem. Vele ouderen durven geen bezoek te ontvangen, missen het contact met de samenleving en voelen zich eenzaam, zeker als men alleen woont. Iedereen wil graag dat andere mensen zich prettig voelen, verbonden met anderen. Toch gaat dit dikwijls mis. Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil maken. Als je erop let zie je duidelijke momenten waarop een mens zich eenzaam kan gaan voelen. Bijvoorbeeld als een partner komt te overlijden, als iemand verhuist of met pensioen gaat. Ook als mensen wat minder mobiel worden ligt de eenzaamheid op de loer. En door het jaar heen zijn er momenten waarop iemand zich bijzonder eenzaam kan voelen. (En dat is niet alleen bij ouderen zo ook jongeren hebben hier dikwijls last van.)

Zowel persoonlijk als in groepsverband kunnen wij bijdragen aan eenzaamheidsbestrijding. Op dit moment is door de Coronacrisis het moeilijk om groepsactiviteiten te organiseren, laten wij hopen dat dit spoedig tot het verleden gaat behoren en er weer bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Door het beperken van contacten ligt de eenzaamheid op de loer. Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die het moeilijk heeft? Dan is het fijn om hem of haar weer op weg te helpen. Dat kan simpel: doe eens vaker een belletje, spreek degene aan en vraag hoe het ermee gaat. De uitnodiging voor een kopje koffie of een bezoekje komt later wel weer.

 

 

 

Uitgestelde ledenvergadering

16-09-2020 - De ledenvergadering stond aanvankelijk gepland voor 18 maart jl. Toen kwam de Corona pandemie over ons. Juist op het moment dat wij onze nieuwe voorzitter wilden presenteren en de jaarstukken 2019 wilden toelichten. Uiteindelijk zijn we met inachtneming van de corona-maatregelen met het nieuwe bestuur verder gaan werken. Op 16 september jl. resulteerde dat in een ledenvergadering onder corona condities in het Wilhelmina zalencentrum in Beilen. 
Er waren incl de bestuursleden (toch nog) 24 leden aanwezig en 2 gasten/bestuurders van Seniorenvereniging Oostermoer.

De vergadering kende een vlot verloop. De kandidaat bestuursleden Jan Broertjes en Marja van der Velden zijn bij acclamatie gekozen. De periodiek aftredende bestuursleden werden herkozen. Daarmee is het bestuur na het aftreden van Frans Bergwerf weer voltallig. 
Frans Bergwerf was voor de ouderen in Beilen en later Midden-Drenthe bestuurlijk aktief sinds 2009, meesttijds als vice voorzitter.

De contributie voor 2020 is onveranderd vastgesteld op 25 euro per lid en 20 euro voor een tweedegezinslid. 

Tijdens de rondvraag kwamen een aantal vragen/opmerkingen aan de orde die gerelateerd waren aan het besluit van Welzijnswerk Midden-Drenthe om de Karspelhof in Beilen en het Beurtschip in Smilde voor extrne gebruikers, zoals Senioren van Nu, tot 1 januari 2021 gesloten te houden.

 

 


Campagne senioren en veiligheid

In september is vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met vele andere partijen, een campagne senioren en veiligheid gestart. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. De campagne heeft als doel senioren bewust te maken wat ze kunnen doen en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

Het ministerie werkt daarvoor samen met o.a. ouderenbonden (waaronder FASv en De Koepel Gepensioneerden), politie, het CCV, Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, telecomsector en zorgpartijen.

Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is hierbij de hoofdrolspeler en tevens ambassadeur van de campagne.  

De filmpjes zijn te bekijken op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

 

 

 

Voorjaarsreis 13 mei geannuleerd

26-02-2020 - De reiscommissie had in overleg met Blok Tours voor het voorjaar 2020 weer een interessante reis geselecteerd. Route: Luttelgeest (Orchideenhoeve), Urk, Workum (Jopie Huisman museum) en een afsluitend diner in Beetsterzwaag. Maar de corona problematiek gooide roet in het eten. De inleg voor de reis is teruggestort.

bloktours

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst

15 januari: Met de nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari maakte Senioren van Nu een vliegende start in 2020. De grote opkomst noopte tot het uitbreiden van de zaalruimte en het regelen van meer advocaat (en slagroom natuurlijk). Vice voorzitter Frans Bergwerf deed de plichtplegingen van een nieuwjaarsbijeenkomst. Het optreden van onze vice voorzitter maakte meteen duidelijk dat er nog geen nieuwe voorzitter was. Maar die tijd is bijna geweest. Hij verklapte dat er voor de opvolging van Albert Lanting een kandidaat bereid is zich verkiesbaar te stellen in de komende ledenvergadering. Nieuwsgierig wie? Dat zal blijken als de officiele stukken voor de vergadering gepubliceerd worden. De aanwezige leden hadden in iedergeval een primeurtje. De nieuwjaarsbijeenkomst werd muzikaal omslijst door de muzekgroep Forever. Ze wisten de stemming er goed in te krijgen. Een mooi begin van het nieuwe jaar.

 

 Forever

 

 

 

  

 

Rijbewijsverlenging 75+: Een tip

 De landelijke ouderen belangen organisaties, waaronder onze FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Er is een tussenoplossing gevonden. 75-plussers in Nederland kunnen tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.
De regeling geldt tot 31 december 2020.
Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

• Het voordeel van de regeling voor 75-plussers met een verlopen rijbewijs is dat ze auto in Nederland mogen blijven rijden. Ook, dat ze verzekerd blijven.
• Het nadeel is dat het verlopen rijbewijs NIET als legitimatie kan worden gebruikt.
• Ook: dat een verlopen rijbewijs NIET geldig is in het buitenland.

In gebreke stelling wettelijk geregeld
Als u ruim voor het verlopen van de deadline het benodigde keuringsrapport naar het CBR stuurt, moet het CBS binnen vier weken reageren. Dit staat in art. 103 van het reglement rijbewijzen. Als er niet op tijd wordt gereageerd, hebt u recht op een dwangsom van 23 euro per dag tot een maximum van 1442 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u het CBR officieel in gebreke stellen. Een formulier hiervoor is te vinden op internet: tinyurl.com/ingebrekestelling

 

 

 

 

 

Ouderenbonden bundelen krachten voor beter lobby

2 januari: KNVG en NVOG zijn per 2020 gefuseerd tot de ‘Koepel Gepensioneerden’. De ouderenbonden denken zo meer invloed op de komende pensioenhervorming te kunnen uitoefenen. De verenigingen hebben gelijke belangen en samen hebben ze een achterban van 295.000 leden. Een grote achterban helpt, nu de ouderenbonden een plek aan tafel hebben verworven in Den Haag.

Concrete aanleiding is dat seniorenorganisaties zijn opgenomen in een klankbordgroep, die bij het uitwerken van het pensioenakkoord geraadpleegd wordt door de stuurgroep van sociale partners en regering.

In de klankbordgroep hebben jongeren- en ouderenorganisaties ieder vijf zetels. Die van de ouderen worden ingenomen door ANBO, KBO-PCOB, de gezamenlijke ouderenbonden van FNV en CNV, NVOG en KNVG. Na de fusie zal de Koepel Gepensioneerden de twee zetels van NVOG als KNVG behouden.

Een andere aanleiding voor de fusie is dat de Koepel van Gepensioneerden op verzoek zal worden toegelaten bij ‘relevante’ commissies van SER. Dat gebeurt niet met een eigen zetel, maar als ‘deskundige, samen met andere ouderenbonden.’ Naast pensioen beschouwt de Koepel ook zorg en welzijn als relevante terreinen.

 Bij NVOG zijn zo’n 120 verenigingen aangesloten met 95.000 leden. Naast verenigingen van gepensioneerden van pensioenfondsen zijn bij de NVOG veel regionaal gebonden ouderenverenigingen aangesloten.

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de u al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: 

Koepel Gepensioneerden

 

 

2020


2019

 

 

  

 

18 november: Convenant WMO-raad en gemeente

Volgens dit convenant is de Wmo-raad voor de gemeente de vertegenwoordiger van de inwoners van Midden-Drenthe. In het convenant zijn de afspraken vastgelegd over de advisering van de Wmo-raad betreffende onderwerpen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Ook is overeengekomen dat de Wmo-raad vroegtijdig meedenkt bij de ontwikkeling van nieuwe beleids- en uitvoeringsplannen.
In de vergadering van de Wmo-raad op 18 november hebben wethouder Dennis Bouwman en voorzitter Cees van der Vliet het nieuwe samenwerkingsconvenant ondertekend.
Reacties aan het adres van de WMO-raad zijn welkom op emailadres       

 

 

 

9 oktober: Herfstreis

De bus vertrok in Beilen vanaf de bibliotheek. De volgende opstap was het Stroomdal en daarna reden we via Westerbork naar Nieuw Buinen.
In Nieuw Buinen brachten we een bezoek aan de aardewerkfabriek van Royal Goedewagen. Hier waren ze bezig met het maken van tegeltjes in opdracht van de Holland Amerikalijn. Ze geven zo'n tegeltje cadeau aan gasten die voor de tweede keer meevaren. Verder maken ze allerlei vazen, beschilderde borden en beelden van koeien en geiten. Alles op bestelling. De rondleiding ging via de produktie en eindigde in de showroom met koffie en koek en konden we de winkel bezoeken.
Rond het middaguur vervolgden we onze reis naar Werpeloh. Hier stond een driegangen diner voor ons klaar. Tegen twee uur ging het in de bus verder voor een excursie naar de Meyer Werf te Papenburg. Het kostte even wat moeite om op het gigantische complex contact te krijgen met onze rondleiders. Via een route achter glas werden we langs de in aanbouwzijnde schepen geleid. Indrukwekkend wat een grote schepen, en wat er allemaal op en in zit. Complete appartementen, sportaccommodaties, een wasserij en slagerij enz. Alles wordt er in blokken opgezet met enorme kranen. Er wordt in een coninue ploegendienst gewerkt. Er werken 2.600 mensen, voor het grootste deel uit Papenburg zef.
Wat is de mens maar nietig bij al dat groots wat zij daar bouwen.

Om 19.00 uur waren we weer thuis. Lof was er voor de commissie voor het uitkiezen van dit reisdoel.

 

 

 

 

Larenka speelde de pannen van het dak

7 oktober - Het zondagmiddagconcert is langszamerhand een traditie in het jaarprogramma van de Senioren van Nu Midden-Drenthe. Net als in voorgaande jaren, trok het optreden meer dan 100 belangstellenden. Het concert werd verzorgd door Larenka. De blaaskapel uit Laren.Tijdens optredens presenteert Larenka een afwisselend instrumentaal en vocaal programma dat merendeels in het Tsjechisch wordt gezongen. De stemming zat er goed in.
Larenka Laren 600

   

 

 

 

7 mei: Geslaagde dagreis naar de Broekerveiling

Museum Broekerveiling is niet zomaar een museum. In Broek op Langedijk vind je de oudste veiling ter wereld. Hier is het veilen bij afslag ontstaan. Dat was in 1887. Bijzonder: deze manier van veilen wordt nu bij alle grote veilingen toegepast. Doen en beleven staan voorop bij museum de Broekerveiling. Velen hebben zelf de “knop” gebruikt om te bieden en verwierven zich een maaltje rode kool, een bos boerenkool of gingen met een een zakje uien naar huis.

Het afsluitende diner op te terugweg vond plaats in Belt-Schutsloot..

Broeksterveiling

 

bloktours

  

 

 

 

Rijbewijskeuring 75+ tijdig starten

Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring.
Wat moet u doen?
- Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden kan soms vier maanden duren. Vul daarom ruim van tevoren uw Gezondheidsverklaring in om op tijd uw rijbewijs te kunnen halen of verlengen.
Via internet 
- Vul de Gezondheidsverklaring in op de webpagina van het CBR ( www.cbr.nl ) U logt in met DigiD en de extra controle via sms. Heeft u nog geen DigiD met sms-controle? Vraag die dan eerst aan op www.digid.nl. 
Kiest u voor papier
- De formulieren voor de gezondheidsverklaring kunt u op het gemeentehuis ophalen.
- De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Beantwoord de vragen van de Gezondheidsverklaring en betaal via iDeal. 
Bevestiging van ontvangst
Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u bericht van het CBR. Dit kan maximaal 5 werkdagen duren. U ontvangt dan de keuringspapieren voor de arts en eventuele andere formulieren die u moet laten invullen.
Naar de arts
- Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts die u zelf uitkiest. Dit mag uw eigen huisarts zijn. Neem het CBR-bericht met alle bijlagen en uw identiteitsbewijs mee naar de arts.
- De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid en vult het keuringsverslag en eventuele andere formulieren in.
- Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet u al dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen behandelend specialist voor een rapport en dit ook direct meesturen met het keuringsverslag.
Zelf opsturen naar het CBS
- Stuur alle gevraagde documenten naar: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK.
- Het CBR beoordeelt alle informatie. Via het CBR ontvangt u binnen vier weken bericht over uw Gezondheidsverklaring.
Wordt u door het CBS doorverwezen naar een specialist?
- Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. U ontvangt dan van het CBR een verwijsbrief. Hierin staat wat u moet doen. De verwijzing stuurt het CBR ook aan de specialist, samen met het keuringsverslag en eventuele aanvullende informatie die nodig is voor de keuring.
Aanvullend onderzoek door een specialist
- De specialist onderzoekt u en stuurt een rapport naar het CBR. Hierin geeft hij advies of u gezond genoeg bent om te rijden.
Soms kan een rijtest worden gevraagd
- Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest

Uit bovenstaande blijkt dat er nog een aantal extra onderzoeken / testen door het CBS kunnen worden gevraagd. Start uw aanvraag voor verlenging van uw rijbewijs bij voorkeur 4 maanden voor de verloopdatum. Start de aanvraag voor rijbewijsverlenging dus tijdig bij uw huisarts of bij een keuringsarts.

Keuringsartsen
Iedere 2e vrijdag van de maand, worden in Beilen keuringen gehouden in De Karspelhof (Hofstraat 19). Coordinatie: Mevr. B. Schultze 06-10329560
De volgende keuring in Smilde is 11 maart 2019 in ’t Beurtschip. Coordinatie: G. ten Cate 0592-413479.

 

 

 

 

FASv onze landelijke service organisatie

FASv staat voor Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. De (potentiele) leden van de FASv zijn zelfstandige, plaatselijke, algemene seniorenverenigingen. De meeste verenigingen ontstonden als een doorstart van plaatselijke afdelingen van de ANBO. Medio 2018 waren er 79 verenigingen aangesloten bij de FASv. FASv werkt hoofdzakelijk als koepel (dienstverlener) voor de aangesloten lokale senioren verenigingen. Naar wens/behoefte kunnen de verenigingen daar gebruik van maken.

Ledenvoordeel

Op verzoek van de aangesloten ledenverenigingen heeft FASv ook een inkooporganisatie ontwikkeld waar de individuele leden gebruik van kunnen maken. Als lid van Senioren van Nu Midden-Drenthe kunt u profiteren van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes.

Klik maar eens op: https://www.fasv-ledenvoordeel.nl/index

Zorgverzekering

20-11-2018. FASv, onze koepelorganisatie is jaarlijks in de slag met de grotere zorgverzekeraars om maximale collectiviteitskorting te bedingen. Leden van bij FASv aangesloten Seniorenverenigingen, zoals Senenioren van Nu Midden-Drenthe, kunnen daar van profiteren. De kortingen voor de basisverzekering kunnen oplopen tot 8% voor de basisverzekering tot voor de aanvullende verzekering 10%. Belangrijk is ook of de verzekering bij u past en naar tevredenheid is. Velen blijken tevreden met de huidige verzekering en zullen geen moeite doen een andere verzekering te zoeken. Anderen vinden het juist een sport om een zogoedkoop mogelijke passende verzekering af te sluiten. Budgetpolissen zijn meestal niet geschikt voor ouderen. Voor jonge gezonde mensen kan zo'n verzekering financieel voordeel opleveren maar voor ouderen zit er een risico in dat niet alles wat (straks) nodig is, ook wordt vergoed.


 

 

 

Zondagmiddagconcert

21 oktober - Het zondagmiddagconcert is langszamerhand een traditie in het jaarprogramma van de Senioren van Nu Midden-Drenthe. Net als in voorgaande jaren, trok dit concert veel publiek. Het concert werd verzorgd door Vinočanka. De blaaskapel uit Lochem heeft veel vrienden, waarvan een deel elk concert volgt. Daardoor zaten er, naast onze leden en andere belangstellen uit Midden-Drenthe, mensen uit alle streken van Nederland in het publiek.

Voor de vocale ondersteuning was het trio Annelies, Rita en Durk aangetrokken. Dit drietal is voor ons geen vreemde. Ook bij eerdere concerten met andere kapellen waren zij al eens van de partij. De stemming zat er goed in en tegen het einde van de middag, deed een deel van het publiek, onder aanvoering van het zangtrio, een polonaise door de zaal.

zmc18 600


2018zmsvino600

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Uit het werk van de apotheker

17 oktober gaf mw. Ruiter van Boots Apotheek Beilen voorlichting over medicijngebruik, slapen, pijnbestrijding en incontinentie. Er waren veel vragen. Zo ging ze in op de vraag over het risico wanneer je medicijnen gebruikt met een gele sticker. De gele sticker geeft aan dat het medicijn je reactievermogen kan verminderen, je duizelig of slaperig kunt worden of wazig kunt gaan zien. Autorijden wordt dan afgeraden. Raak je betrokken bij een ongeval, dan is de kans groot, dat je verzekering niet uitkeert. Je kunt je huisarts vragen een ander medicijn voor te schrijven waarmee je veilig kan rijden, de dosering aan te passen of het inname advies aan te passen, waardoor u rijgeschikt bent. Slaapmiddelen zijn veelal ook voorzien van een gele sticker. Een bijkomend nadeel van slaapmiddelen is, dat ze verslavend zijn, waardoor je steeds meer moet gebruiken om het gewenste effect te bereiken. Bovendien is een natuurlijke slaap veel gezonder.

Gebruik je veel verschillende medicijnen, dan kun je aan je zorgverzekeraar toestemming vragen voor een multi-medicatie check. Dan wordt door je huisarts en/of, apotheker de medicijnlijst besproken en zo mogelijk aangepast op de beste combinaties. Voor mensen ouder dan 70 jaar, is zo’n check gratis.

De apotheker laat weten dat het merk van de medicijnen wordt bepaald door het beleid van de zorgverzekeraars. Het goedkoopste medicijn wordt vergoed en dat kan per maand verschillen. De medicijnen bevatten dan wel dezelfde werkzame stof maar de toevoegingen (vulmiddelen)en soms ook de kleur zijn verschillend. De medicijnen, die vergoed worden, kunnen per zorgverzekeraar verschillen.

Ook waren er vragen over het verschil tussen paracetamol en ibuprofen. Beide kunnen de pijn verminderen, paracetamol werkt eveneens koortsverlagend, ibuprofen werkt niet koortsverlagend maar is wel ontstekingsremmend. Bij ibuprofen moet je zeker een maagbeschermer gebruiken. 


Herfsttoer met bestemming Veluwe

10 oktober - We stapten om half negen in de bus en belanden voor Zwolle al in een file. Onze koffiestop in Harderwijk liet daardoor wat langer op zich wachten dan gepland. Vervolgens gingen we naar het ‘speelgoed museum en oude ambachten’ in Terschuur bij Barneveld. Daar was ontzettend veel te zien een oppervlakte van meer 4000 m. Ruim 160 ambachten, beroepen winkeltjes enz. Teveel om op te noemen en ook teveel om te bekijken.Vervolgens ging het door de prachtige natuur van de Veluwe naar Hoenderloo waar ons een zeer smakelijke maaltijd wachtte. Met een borreltje vooraf natuurlijk. Daarna gingen we door naar het alom bekende bakkerijmuseum in Hattem. Daar werden we ontvangen met koffie /thee met een enorm grote krakeling (maar wel lekker). De route naar/door de bakkerij ging via trappetjes die niet voor iedereen neembaar waren. Afhankelijk van de mogelijkheden koos men een eigen route. Velen namen nog wat lekkers mee naar huis. We werden om 6 uur weer aan in Beilen afgezet en kijken we terug op een mooie en zonnige dag.

  

Cursus Klik en Tik: beginnen met de computer

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen doen met de computer, maar niet weten hoe het werkt. Je leert in deze cursus stap voor stap typen, e-mailen en gebruik te maken van het internet. Tijdens de cursus werk je in je eigen tempo onder begeleiding van een docent. De cursus bestaat uit vijf lessen van twee uur en wordt in kleine groepjes gegeven. Deelname is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn. Onze bestuursleden Job Hadderingh en Geert Reinink behoren tot de docenten.

Kent u leden die opzien tegen de oprukkende digitalisering dan kunt u ze attenderen op een cursus in eigen omgeving. Een groepje van 4 is voldoende om Geert Reinink en/of Job Haddering als hulp te ontvangen. Een computer of tablet kopen is direct nog niet nodig. Eerst maar eens vertrouwd raken met de digitale wereld. Belangstellende leden van Semioren van Nu kunnen zich melden bij Job Haddering (0593-523909)

Gezond ouder worden

9 oktober - Dat was het thema van de voorlichtingsbijeenkomst van 9 oktober in Smilde. Er waren 50 belangstellenden, Roelie Kuiper, leefstijlcoach en Dirk Otten, buurtsportcoach, beide van Welzijnswerk Midden-Drenthe verzorgden de middag. Zelf veel doen en weten wat je eet was het motto.


181009smilde

Diverse goede en slechte voorbeelden werden besproken. Blijf ook bewegen, daarvoor hoef je echt niet naar een sportschool. Tuinieren, wandelen, fietsen, indien mogelijk de trap nemen i.p.v. de lift, stofzuigen enz. Ga lopend of fietsend je boodschappen halen. Ga je met de auto, zet de auto iets verder weg. Je kunt met het winkelwagentje naar de auto lopen om daar je boodschappen uit te laden. Naast inspanning is het ook belangrijk dat je de tijd neemt om te ontspannen. Pak een boek of los een puzzel op, ook goed om je hersens aan het werk te zetten.

Lang willen blijven wonen, kan dat in het huis waar we nu wonen? Of…..

Kwestie van geld zo bleek op de bijeenkomst op 19 september. 50 belangstellenden waren op het onderwerp af gekomen. Gemeente Midden-Drenthe presenteerde de "Verzilverlening", de Rabobank  de lening voor ouderen waarbij tot 60% van de waarde van de woning kan worden benut voor een royalere oude dag. In beide gevallen betreft het een aflossingsvrije lening om aanpassingen aan de eigen woning te plegen (levensloopbestendig) of de waarde van stenen te ruilen voor middelen om iets ruimer te kunnen leven. Woonservice, als verhuurder van woningen gaf uitleg over wie wel en niet in aanmerking komt voor een aangepaste huurwoning, en welke hulpmiddelen geplaatst kunnen worden. Een huis huren als je uit een koophuis komt kan bij Woonservice eigenlijk alleen op sociale indicatie.
Als toegift was er nog een presentatie over het ANWB-automaatje. Een vervoersservice voor en door eigen inwoners van de gemeente. De coordinatie ligt bij de gemeente. Daarvoor kunt u bellen met 0593-539356.

De aanwezigen gaven na afloop aan de tot nu toe nog vrij onbekende mogelijkheden bij hun toekomstplannen te betrekken.
Voor verdere informatie over de verzilverlening van de gemeente Midden-Drenthe kunnen geinteresseerden contact opnemen met Ellen Folkets (0593-539294). Voor het vrij maken van middelen uit de eigen woning kan men contact opnemen met de (lokale) Rabobank.

Het was de eerste bijeenkomst van Senioren van Nu in het nieuwe Ontmoetingscentrum van Welzijnwerk Midden-Drenthe. Een goede ervaring die smaakt naar meer.

Lees hier meer info over de verzilverlening (Let op: per gemeente verschillend)

Buienradar redt fietstocht

5 september De dag van de jaarlijkse fietstocht. Het regent. Gaan we wel, gaan we niet? Onzekerheid, de hele dag fietsen in de regen is ook geen lolletje. De Drenthehal was schuilplek. Marja van der Velden raadpleegde de Weerradar op haar mobieltje. Over driekwartier wordt het droog was de constatering. Niet afblazen. Gewoon even wachten. De voorspelling kwam uit. De tocht ging met 13 fietsers naar Lheebroek over het nieuwe fietspad van de Mussels voor een koffiestop met appeltaart en een warme kachel om de klamme broeken wat te drogen. De rest van de dag speelde zich af in het zonnetje. Verder over het fietspad richting Spier en Wijster. Het Blinkertje bij de VAM-bult was ons eetadres. Langs het kanaal via de "sinterklaasbrug" ging het vervolgens weer naar Beilen. 


18 fietstocht 
Pitstop bij het Blinkertje aan de voet van de VAM-berg

Nieuwe privacy wetgeving: Hoe gaan wij er mee om

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Dat geldt voor bedrijven, verenigingen en stichtingen. Ieder die gegevens van personen vastlegt moet aantonen aan deze wet te voldoen.

Door deze AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Dus ook Senioren van Nu Midden-Drenthe heeft met deze verordening te maken:

1. Wij hebben in het vervolg toestemming van u nodig om uw persoonsgegevens te hebben en te gebruiken. Wij moeten kunnen bewijzen dat wij hiervoor toestemming van u hebben gekregen.

2. We moeten iemand aanstellen die over alle persoonsgegevens beschikt en deze gegevens beschermt. (dat zal onze secretaris zijn)

3. Ook moeten we aangeven met welk doel we over deze persoonsgegevens willen beschikken.

Om onze vereniging goed te kunnen besturen, gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

1. Voornaam (of letters), naam, adres, postcode en woonplaats.

2. Geboortedatum.

3. Telefoonnummer (ook 06 – nummers).

4. Eventueel uw e-mail adres. Deze gegevens worden geregistreerd bij onze secretaris, die ze zal beschermen en niet zal doorgeven aan derden (mensen die verder niets met onze vereniging hebben uit te staan)

Alleen vrijwilligers (voor het verspreiden van de Nieuwsbrief), de mensen die de belastingaangiften verzorgen, de penningmeester, en de mensen die het Lief en Leed-beleid uitvoeren, kunnen over deze gegevens of een gedeelte daarvan, beschikken op momenten dat ze echt nodig zijn. De geboortedatum zal worden gebruikt voor uitvoering van het Lief-en Leed beleid. Voor promotie doeleinden (website en/of Nieuwsbrief of persberichten) zullen zoals gebruikelijk foto’s worden gemaakt. Leden die problemen hebben met het “in beeld” komen zullen dat bij de betreffende activiteit melding van moeten maken.

Foto’s, gemaakt in het verleden en nu nog online op de website, zullen we onmiddellijk verwijderen als het betreffende lid daar om vraagt.

Alle leden hebben via de Nieuwsbrief kennis kunnen nemen van de werkwijze van de vereniging. Leden die zich niet kunnen vinden in de vermelde werkwijze kunnen hun klacht of gewenste aanpassing schriftelijk indienen bij de secretaris.

 

 

Senioren zien hoe Abraham de mosterd maakt en meer ......

24 april 2018. De leden van de Senioren van Nu wisten al lang waar Abraham de mosterd haalt, maar sinds de voorjaarsreis van 24 april jl. weten ze nu ook hoe de mosterd wordt gemaakt. In Eenrum werd een bezoek gebracht aan Abrahams mosterdmakerij en een kaarsenmakerij. De middagpauze was in Lauwersoog (natuurlijk met "zeevruchten"). Daarna ging het door de binnenlanden van Friesland naar Bolsward om te zien hoe Sonnema per dag 10.000 liter Berenburg produceert. Een beetje proeven kon natuurlijk ook. Het diner werd genuttigd in Beetsterzwaag. De reis werd zoals gebruikelijk verzorgd door Blok-Tours.

 

Zorg over bereikbaarheid “nieuwe “Karspelhuis

6 april 2018 - Na gesprekken met de directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe, mevrouw Bakelaar en later ook met wethouder Lohuis is de zorg over de te beperkte parkeervoorzieningen bij het na de zomer te openen "nieuwe Karspelhuis" niet weg genomen.

De gemeente erkent dat het oorspronkelijk aantal geplande parkeerplaatsen door bezwaren en ander plannen met de aangrenzende school is afgenomen. Senioren van Nu heeft aangedrongen op een onderzoek. De gemeente wilde nog geen onderzoek doen naar de parkeerdruk. De gemeente toetst liever de parkeerdruk in de praktijk. Senioren van Nu wil het niet zover laten komen dat bezoekers en vrijwilligers van het "nieuwe Karspelhuis" klagen over slechte bereikbaarheid.

Informatie over vrijwillige terminale zorg en hospice

7 maart 2018. Namens het bestuur kon Mieke Sol 30 belangstellenden begroeten. Zij waren gekomen om meer te weten te komen over vrijwillige terminale zorg en de gang van zaken in een hospice. Als inleider was aanwezig mevrouw Ricarda de Jong-Posthumus, coördinator van hospice Het Alteveer. Zij gaf uitleg.

Terminale zorg is de zorg voor mensen, die zich aan het einde van hun leven bevinden. Naast de medische en verpleegkundige zorg, die door professionals gegeven wordt, is er de zorg door familieleden, vrienden en kennissen, de mantelzorgers. Wanneer er te weinig zorg aanwezig is, of de mantelzorger het niet meer aan kan, kan er een beroep gedaan worden op Vrijwilligers Terminale Zorg Drenthe (www.vtzd.nl) Zij zijn zeer gemotiveerd en zijn verplicht een opleiding te volgen. Zij worden niet betaald en ontvangen een vergoeding voor de gemaakte kosten.

Wanneer verzorging thuis niet langer gaat, kan geïnformeerd worden of er plaats is in een hospice, of wel: “De bijna-thuis-huizen”. In Drenthe zijn er vier, te weten in Assen (0592-300056), Emmen (0591-651120), Hoogeveen (0528-331652) en Meppel (0522-475101).

Het hospice biedt persoonlijke zorg in een rustige en huiselijke sfeer. Net als thuis kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht blijven geven. Als het nodig en gewenst is, nemen vrijwilligers en professionele zorgverleners het van hen over.
Meer info is te vinden op: www.hospice-assen.nl 

Ledenvergadering: Aandacht voor digitale ontwikkeling

180214ledenv 450Beilen, 14 februari - De ledenvergadering telde 43 aanwezige leden. De vergadering stond onder leiding van peningmeester Albert Bruins. Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter moesten om gezondheidsredenen verstek laten gaan.

De hoofdmoot van de vergadering ging over de financien. De vereniging kende een goed financieel jaar. Met zuinigheid en vlijt kon er na het boekjaar 2017 aan de financiele reserves worden toegvoegd. De contributie blijft voor 2018 op 25 euro per lid en 20 euro voor een lid op eenzelfde adres.

In de vacature Bart Wiebing (Hooghalen) werd Geert Reinink (Zwiggelte) gekozen in het bestuur.

De plaatsvervangend voorzitter kon bekend maken dat Senioren van Nu in 2018 extra aandacht wil schenken aan de digitale vaardigheid van de ledengroep van 75 jaar en jonger. Digitalisering van de maatschappij neemt hand over hand toe. Het negeren van die ontwikkeling zou kunnen leiden het ongewild beperkt raken in de maatschappelijke omgang. Senioren van Nu wil haar computerloze leden daar in iedergeval bewust van maken en mogelijkheden bieden om alsnog aan te haken.

Na afloop van de vergadering gaf Mariska Petstra, medewerker van de 112 alarmdienst Noord-Nederland in Drachten, inzicht in het functioneren van de dienst en wanneer wel en wanneer niet met 112 gebeld zou moeten worden.

E-health onder senioren nog de grote onbekende

23-01-2018 - Veel senioren zijn al actief op internet, maar zijn ze ook bekend met de digitale toepassingen in de zorg? Wat vindt men ervan? Uit onderzoek blijkt dat ze het internet vooral gebruiken voor sociale contacten en informatie.

Voor e-health lijkt ‘onbekend maakt onbemind’ op te gaan onder senioren. Een groot deel van de senioren is dagelijks al actief op internet, maar wat vinden zij van e-health? E-health toepassingen, oftewel de digitale toepassingen in de zorg, zijn sterk in ontwikkeling. Gaan senioren mee in deze ontwikkelingen? Uit het onderzoek blijkt dat zeven van de tien senioren niet weten wat e-health betekent. Ook is het animo onder senioren voor bijvoorbeeld een e-consult, waarbij er via internet contact is met een zorgverlener, is laag. Toch komt e-health er aan, het moet wel. Onder invloed van de vergrijzing wordt de vraag naar zorg groter, terwijl de zorgverleners in aantal krimpen.

Een groot struikelblok voor de invoering van e-health onder senioren is het beeldbellen. Dit is een cruciaal aspect in het slagen van deze toepassingen, alleen gebruikt nog slechts een beperkt aantal senioren beeldbellen. Beeldbellen met een huisarts is uit proeven een prima alternatief gebleken voor een consult in de praktijk, en je bent niet afhankelijk van vervoer of het weer.

Het aanbod vanuit de zorgkant laat echter ook nog te wensen over. Het stimuleren van zowel senioren als ook de zorgverleners is dus nodig om e-health tot een écht succes te maken. In dit licht moet ook worden gezien het e-health seminar dat op 25 januari jl. in het Karspelhuis in Beilen wordt georganiseerd voor professionals in de zorg en aanverwante organisaties. Senioren van Nu was er ook bij.

Duidelijk is dat computervaardigheid bij senioren in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen. Hoe vaardiger iemand met de computer en internet is, hoe positiever de houding ten opzichte van e-health.

2018


2017

 

Zelf de regie houden

18-10-2017 - Geef nu aan wat u wilt als zich een moment voordoet dat u zelf niet meer in staat bent om het te zeggen wat u wilt of wat u niet wilt. Het opstellen van een levenstestament kan daarbij behulpzaam zijn. Mevrouw Annet Varenkamp - van Varenkamp notariaat te Dwingeloo - ervaart dat men het over het algemeen lastig vindt hierover na te denken, het wordt vooruitgeschoven. En dan gebeurt er iets ergs, een ongeluk of dementie waardoor je wilsonbekwaam wordt. Wie moet dan wat voor je regelen. En is dat wat je zou willen?

Eigenlijk gaat het om vier zaken, het levenstestament voor algemen zaken waarin oa. wordt geregeld aan wie u de regie overdraagt als u zelf de regie kwijtraakt. Is er niets geregeld, dan is niet zo maar een van de kinderen de opvolger in de regie. Als dat niet schriftelijk is geregeld wordt het zaak voor de kantonrechter om een bewindvoerder aan te stellen. Dat kan een professional zijn, maar ook een van de kinderen. De praktijk is dat de uitspraak lang duurt en de voortgang in afwachting van uitspraak van de kantonrechter, "op slot" zit. Naast het opmaken van het levenstestament wordt geadviseerd een medische volmacht af te geven. Daarin wordt geregeld wie op gebied van medische- en persoonlijke verzorging uw zaken regelt en wat u wilt. In geval van een eigen woning is het van belang daarover ook iets vast te leggen. Ook voor de financiele administratie is het van belang iemand te machtigen. In geval van overlijden of wilsombekwaamheid wordt via de bank de rekening geblokkeerd. Kinderen kunnen dan met de (reserve) pas ook geen transacties meer doen.

Conclusie: REGEL DUS WIE WAT GAAT REGELEN op het moment DAT JE HET ZELF NIET MEER KUNT.

Meer weten? Kijk op www.koru.nu Koru is een samenwerking van notariaten die samen met u een inventarisatiekunnen doen. In een gesprek bij u aan huis wordt uw situatie opgenomen en worden uw wensen besproken. Daarna krijgt u een schriftelijk advies. Het advies kost 99 euro. Daarna kunt u besluiten uw wensen notarieel vast te leggen.

In Midden-Drenthe is alleen Notariaat Varenkamp actief in Koru (met het adviesgesprek van 99,- euro). Andere notariaten in Midden-Drenthe, Notariaat Engelen (0592-412636), Notariaat Midden Drenthe (0593-522452) en Notariskantoor Westerling (593-538100) kunt u om een adviesgesprek vragen.

Herfstreis 2017 - De grup over

Het was 11 oktober dat we de opstapplaatsen Beilen en Westerbork achter ons lieten met 51 leden in de bus. Via een toeristische route ging het naar Emmererfscheidenveen. Daar werden we door Nelis en Leentje ontvangen in hun museum met spullen uit grootmoeders tijd. Onze koffiepauze met krentewegge werd door Nelis opgeluisterd met accordeonspel van oud Hollandse liedjes. De stemming zat er vroeg in.DSC00394 Bij Neelis en Leentje

Verder ging het langs Ter Apel en Rutenbrock naar Papenburg. Daarbij kwamen we langs de testbaan voor de magneet-zweeftrein. De testbaan is niet meer in gebruik. Doordat er een wegafsluiting was kwamen we ook door de binnenlanden. Het valt daarbij op dat met zonnepanelen en windmolens in Duitsland massaal duurzame energie wordt geproduceerd.
In Werpeloher Hof hadden we onze middagstop. Daar werden we verrast met oa. eiersoep. Voor velen onbekend, maar het smaakte goed. Verzadigd werd de reis vervolgd via Börger, Breddenburg en Bokhorst naar Rauderföhn voor theepauze en rondleiding in het scheepvaartmuseum. Daarna ging het via Leer weer huiswaarts en kunnen we terugkijken op een gevarieerde, gezellige herfstreis.

We reizenden met:

 

 

Mooi initiatief in Westerbork

In Westerbork gaan we wat betreft voorlichtingsactiviteiten samen werken met de Buurtacademie. Vorig jaar reden we elkaar in de wielen door (onwetend) in dezelfde week, in dezelfde locatie over verkeersveiligheid een bijeenkomst te houden. Dit heeft geleid tot een gesprek waarin is geconstateerd dat wij niet concurrerend zijn en prima samen voorlichtingsbijeenkomsten kunnen houden. Het eerste gezamenlijke initiatief staat gepland op 8 november a.s.

Wat kunt u doen om vallen te voorkomen?

Het volgens veel deskundigen allerbelangrijkste: Veel bewegen en daardoor zorgen dat je conditie, kracht en balans op peil blijven. Ook in de situatie dat bewegen lastig is, is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dat hoeft u niet alleen te doen. Er is een breed scala aan beweegcursussen, bijvoorbeeld In Balans en valpreventietrainingen. Ook in Midden-Drenthe.

Wat doen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden vaak vanuit de aanvullende verzekering een bepaald bedrag voor deelname aan dergelijke preventiecursussen. Samen met andere partijen ontplooien zorgverzekeraars ook activiteiten om bij te dragen aan het verlagen van het valrisico. Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is daar een voorbeeld van. Zie voor meer informatie www.projecttom.nl .

Gebruikt u medicijnen?Bespreek het medicijngebruik en de risico’s op vallen regelmatig met uw huisarts. De invloed van gezond en vitaminerijk, vooral vitamine D, eten is een niet te onderschatten factor Check in en rondom uw huis eens welke “obstakels” er zoal op uw weg kunnen komen. Een mooi hulpmiddel hierbij is de door Veiligheid.nl uitgebrachte brochure “Zorg dat u thuis niet valt”. Een brochure met veel tips om vallen te voorkomen. U kunt de brochure ook hier downloaden Haal er uit wat in uw situatie van toepassing is. Dé oudere bestaat immers niet!

In Memoriam: Bill van Baer

Op 29 mei 2017 overleed op de gezegende leeftijd van 93 jaar onze ambassadeur van Senioren van Nu Midden-Drenthe, Bill van Baer.

Bill was vele jaren het gezicht van ANBO Beilen en de Senioren Raad van onze gemeente. Ook was hij nauw betrokken bij de oprichting van Senioren van Nu Midden-Drenthe.

Bill ging na zijn academische opleiding werken als ambtenaar bij Verkeer en Waterstaat. Hij bracht het tot topambtenaar met als standplaatsen Assen, Den Haag en Rotterdam. Na een energieke actieve loopbaan vond hij zichzelf wel vroeg gepensioneerd. Er was dus nog heel veel energie om nieuwe dingen op te pakken. Hij raakte in Zuid-Holland al snel betrokken bij het ANBO afdelingen werk en genomineerd voor het gewest bestuur van Zuid-Holland.

Maar Bill en Wya vonden West-Nederland toch te vol en te druk worden. Ze zochten een rustiger woonplek en door hun goede ervaringen in Assen kwamen ze uiteindelijk terecht aan de Eursingerweg in Beilen. Daar raakte Bill al gauw betrokken bij de ANBO afdeling in Beilen en werd ook lid van het Gewest bestuur van Drenthe. Hij was 27 jaar op alle mogelijke manieren bij de afdeling betrokken. Als voorzitter, bestuur, interim voorzitter, adviseur en redacteur van onze nieuwsbrief. Wij gedenken in dankbaarheid zijn grote inzet voor de ouderen in de Beiler gemeenschap. Bill’s doorzettingsvermogen dwong groot respect af. Toen hij op 89-jarige leeftijd door een ernstig ongeluk zijn been verloor wist hij toch nog weer mobiel te worden.

Bill bedankt voor je jarenlange inzet en Wya sterkte bij het dragen van dit verlies.

Namens het bestuur van de Senioren van Nu Midden-Drenthe, Albert Lanting ,voorzitter.

U bent (of voelt zich) niet oud, u valt niet!......... Maar pasop ………

Dat het nut heeft om iets over het onderwerp valpreventie te schrijven, bewijzen de cijfers. In 2015 zijn maar liefst 97.500 ouderen na een val in of rondom het huis bij de Spoedeisende Hulp terechtgekomen. Zo’n 38.000 van hen zijn vervolgens voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis opgenomen. Letsel aan heup en bovenbeen kwam het meeste voor. Hersenletsel is helaas ook een veel voorkomend gevolg. Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. De mobiliteit komt in het gedrang en daardoor ook de zelfstandigheid van iemand.

Het merendeel van de ouderen, ook van u dus, denkt dat het voor de buurvrouw goed is om iets aan valpreventie te doen, maar ziet dat voor zichzelf niet zitten: “och, zo oud ben ik toch nog niet”. Het past niet bij de levensstijl. Adviezen kunnen als betuttelend worden ervaren. Toch doen wij een poging u iets over de oorzaken van vallen en de mogelijkheden om dat vallen te voorkomen te vertellen.

De oorzaken van het vallen

Er zijn tientallen verschillende oorzaken. Een combinatie van oorzaken komt ook veel voor. Bij het ouder worden neemt de spiermassa af, worden de gewrichten stijver en vermindert het reactievermogen. Medicatiegebruik kan ook een reden zijn, vooral de invloed van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en antidepressiva kan groot zijn. Trager reageren, maar ook het duizelig worden en daardoor het evenwicht verliezen. Hele gewone dingen spelen ook een rol: even niet opletten, een verschuivend matje, ongelijkheid op het trottoir of verminderd gezichtsvermogen bijvoorbeeld. Een belangrijke factor is ook, of iemand goed in staat is zijn evenwicht (de balans) te bewaren.

Wat kunt u doen om vallen te voorkomen?

Het volgens veel deskundigen allerbelangrijkste: Veel bewegen en daardoor zorgen dat je conditie, kracht en balans op peil blijven. Ook in de situatie dat bewegen lastig is, is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dat hoeft u niet alleen te doen. Er is een breed scala aan beweegcursussen, bijvoorbeeld In Balans en valpreventietrainingen. Ook in Midden-Drenthe.

Wat doen zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden vaak vanuit de aanvullende verzekering een bepaald bedrag voor deelname aan dergelijke preventiecursussen. Samen met andere partijen ontplooien zorgverzekeraars ook activiteiten om bij te dragen aan het verlagen van het valrisico. Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is daar een voorbeeld van. Zie voor meer informatie www.projecttom.nl .

Gebruikt u medicijnen?Bespreek het medicijngebruik en de risico’s op vallen regelmatig met uw huisarts. De invloed van gezond en vitaminerijk, vooral vitamine D, eten is een niet te onderschatten factor Check in en rondom uw huis eens welke “obstakels” er zoal op uw weg kunnen komen. Een mooi hulpmiddel hierbij is de door Veiligheid.nl uitgebrachte brochure “Zorg dat u thuis niet valt”. Een brochure met veel tips om vallen te voorkomen. U kunt de brochure ook hier downloaden Haal er uit wat in uw situatie van toepassing is. Dé oudere bestaat immers niet!

Dagreis van 2 mei naar Anna Paulowna met 84 deelnemers

De animo voor deze reis was groot. Er moest een tweede bus aan te pas komen. Het vertrek was om 08.00 uur uit uit Beilen. De reis voerde door Friesland naar Stavoren. Daar gingen we aan boord voor een oversteek naar Enkhuizen (koffie met appelgebak op de boot). Van Enkhuizen, waar de bussen al weer op ons stonden te wachten, ging het naar de voorjaars bloemendagen in Anna Paulowna. (rondrit langs bloemen mozaiken) en bezoek aan het Streekmuseum Oud Annapaulowna en de Poldertuin met diverse soorten voorjaarsbloemen die in volle bloei stonden. De terugweg voerde over de Afsluitdijk naar Joure voor het 3-gangen diner. We waren geheel volgend de planning om ca 20.30 uur weer terug in Beilen.

170502 mozaiek

170502 diner1

24 februari:

Extra inzet belastinghulpen

Senioren van Nu had tot voor kort 6 vrijwilligers die vanuit de vereniging hulp boden bij de belastingaangifte. Door het overlijden van Klaas Klooster zijn een deel van de leden hun vertrouwde invulhulp kwijtgeraakt. Daarnaast verleende Klaas ook belastinghulp bij een aanzienlijk aantal derden, hoofdzakelijk ook ouderen. Om deze mensen niet vlak voor de einddatum van de aangifte voor een voldongen feit te stellen heeft Senioren van Nu ook deze groep hulp aangeboden. Voor volgend jaar heeft men dan de tijd uit te kijken naar andere hulp. De leden zijn allemaal ondergebracht bij belastinghulpen van Senioren van NU. Niet leden zijn voornamelijk ondergebracht bij extra hulp die we bij andere ouderenverenigingen hebben kunnen regelen. Iedereen zet een tandje bij en dan zijn alle "klanten" van onze gewaardeerde Klaas weer geholpen en kunnen we huize Klooster voor vele belastingtelefoontjes behoeden.

NVOG-ledenorganisaties bijgepraat over pensioenen

Op 21 februari organiseerde NVOG voor haar lid-organisaties een zgn. bijpraatdag met als thema Pensioenen. De aftrap was voor NVOG voorzitter Jaap van der Spek die de ruim 90 belangstellenden informeerde over de huidge koers van de NVOG in de pensioenerwereld, in de politiek en de maatschappij en hoe de samenwerking met de collega-organisaties verloopt.

Daarna liet Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, in een verhelderende presentatie zien hoe hij, samen met andere deskundigen van de SER en de Pensoenfederatie, is betrokken bij de plannen om tot een voorstel over het nieuwe pensioenstelsel te komen. Jos Berkeijer, voorzitter van de pensioencommissie, praatte de aanwezigen bij over de "Pensioenagenda": hoe staat we er op dit moment voor en waar gaan we heen? 

Na de lunchpauze presenteerde bestuurslid Marcel Celie, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, een overzicht van de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van pensioenen, koopkracht en zorg. In het laatste onderdeel van de bijpraatdag was er gelegenheid vragen te stellen aan een panel, bestaande uit Jos Berkemeijer, Marcel Celie, Dick Boeijen en staatssecretaris mevrouw Klijnsma. Zij was bereid zitting te nemen in het panel om vragen te beantwoorden en deed dat met zichtbaar plezier. Haar aanwezigheid werd door de aanwezigen dan ook zeer op prijs gesteld!

Gezond ouder worden, wat kan ik daar zelf aan doen?

Dr. Betty Meyboom was op 1 maart jl. in Beilen om te vertellen hoe je gezond ouder wordt en wat je er zelf aan kan doen. Mw. Meyboom is 80+, was huisarts, heeft huisartsen opgeleid en was voorzitter van het Nationaal Programma Ouderenzorg, dat nu “Anders Oud” heet. Ze heeft veel ervaring, die ze deelde met de ruim 40 aanwezigen. Zelf is ze het toonbeeld van een vitale oudere.
Gezondheid is afhankelijk van genen, gedrag (leefstijl) en geluk, zo begon zij haar inleiding. Het is geen appeltje - eitje. Je moet er zelf aan werken. En dan kom je bij de leefstijl,
- blijven bewegen, (lichamelijk, psychisch sociaal en digitaal), bewegen stelt (vaat)dementie uit. Per dag een half uur intensief bewegen wordt aanbevolen.
- gevarieerd eten, niet roken, beperkt alcohol,
- nieuwe dingen doen (ook digitaal),
- oppassen voor vallen, neem voorzorgsmaatregelen, geen losse kleedjes, voldoende licht, en pasop het effect van geneesmiddelen en neem vitamine D als de R in de maand is.

Blijf als oudere de regie houden en durf hulp te vragen als iets niet (meer) kan, dat is het advies van Dr. Betty Meyboom. Er volgde nog een boeiende discussie.

Ledenvergadering 15 februari:

Er waren 69 leden aanwezig. Bij de mededelingen moest de voorzitter helaas melden dat Klaas Klooster, jarenlang actief als hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, 14 februari is overleden.

 

Het verslag van de ledenvergadering van 17 februari 2016, het jaarverslag, huishoudelijk reglement, financieel overzicht 2016 en begroting 2017 zijn vastgesteld. Besloten werd de contributie te handhaven op het niveau van 2016. Op advies van de kascommissie is aan het bestuur decharge verleend. De heren Bergwerf, Hadderingh en Lanting zijn, bij acclamatie, voor een periode van twee jaar herkozen. In de vacature, ontstaan door het aftreden van dhr. Wiebing, kon (nog) niet worden voorzien.

Na afloop van de vergadering hield dhr. Siegel een indrukwekkende lezing met als titel: “Mijn jeugd in de 2e wereldoorlog in Nederlands Indië en de gevolgen hiervan”.

 

26 januari: Westerbork

Grote belangstelling bij senioren in het verkeer

20170126_westerbork_verkeer135712k.jpg

Het was inschikken in het Annie Londo Buurthuis in Westerbork. De voorafgaande flyeractie van de Westerborker leden was bedoeld om in contact te komen met eventuele nieuwe leden. Die klik is er zeker geweest. Jaap Doudeijns, ledencoordinator in Westerbork krijgt het nog druk.

Marko Alkema rij-instructeur te Hooghalen nam de aanwezigen mee door het hedendaagse verkeer. Via een kwis konden de aanwezigen hun kennis testen.

Het was de eerste bijeenkomst in een serie van drie. De tweede bijeenkomst staat gepland voor eind februari/begin maart met medewerking van de lokale apotheker. De derde bijeenkomst vindt plaats op 14 april, Goede Vrijdag, met Neuti Schiet'n.

Na deze drie bijeenkomsten gaat de commissie evalueren.Een mooie leden-aanwas is de beste garantie voor het voorzetten van de aktiviteien van de Lokale commissie Westerbork.

  

25 januari: Smilde

Zo plezierig mogelijk blijven wonen, nu en later

20170125_smilde 385x63-140711.jpg

Dit onderwerp trok woensdag 25 januari jl ca 50 belangstellenden naar het Beurtschip in Smilde.

Mevr. Gea Veldman, programmaleider bij woningcorporatie Actium, de grootste aanbieder van woningen in de Smildes, gaf een inkijkje in het sociale woningaanbod en de daarbij te hanteren voorwaarden. De woningen voor ouderen zijn in trek. De wachttijd kan daardoor wel oplopen tot 2 jaar. Ze adviseerde de senioren met interesse zich tijdig in te schrijven.

Greet Velsema, cliëntadviseur op de locatie Smilde van Welzijnswerk Midden-Drenthe gaf aan waarvoor Welzijn – altijd kosteloos – geraadpleegd kan worden. Eigenlijk voor alles. Welzijnwerk Midden-Drenthe kan in heel veel gevallen helpen de goede onpartijdige keuzes te maken. Het begint met een vraag. Dus, laat het ons weten, was haar advies. Na de pauze was het podium voor

Mieke Koot. Zij is van “Mijn huis op maat”. Met diverse, soms heel simpele oplossingen creëert ze op allerlei gebied oplossingen voor een veiliger huis. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Van intelligente rook-en kooldioxide melders, tot badkamer inrichting. Verlichting in en om huis, sluitwerk, nachtverlichting, deurspionnen etc. Maar ook de Whatsapp-groep met buurtpreventie kwam aan de orde. Eigenlijk hebben we veel meer invloed op de veiligheid dan we denken, was de conclusie van een van de bezoekers. Het is zo simpel, maar je moet het wel even doen. De bijeenkomst was een gezamenlijke activiteit van de ouderenverenigingen PCOB-Smilde en Senioren van Nu Midden-Drenthe.
De leiding van de middag was in handen van mevrouw Mieke Sol.

18 januari:

Nieuwjaarsbijeenkomst goed bezocht

De nieuwjaarsbijeenkomst was met 60 aanwezigen goed bezocht. Het duo Dickenik zorgden voor de vrolijke noot met liedjes (meezingers) uit de oude doos. Meezingen was het motto. De stemming zat er goed in en de hapjes en drankjes vielen goed in de smaak.

2017


2016

2 december:

Emko bedankt

Emko Dolfing nam op vrijdag 2 december afscheid als wethouder van de gemeente Midden-Drenthe. Hij is bijna 11 jaar wethouder geweest. In zijn pakket oa. de WMO, het aandachtsgebied waar ons bestuurslid Mieke Sol ook actief was. Namens de Senioren van Nu heeft Mieke haar waardering uitgesproken voor zijn betokkenheid, z'n kennis en inzet. Senioren van Nu Midden-Drenthe bood de scheidend wethouder voor 2017 een (gratis) lidmaatschap aan.

29 november:

30 euro per maand besparen is mooi meegenomen

Naar aanleiding van onze publicatie over de collectiviteitskorting op de zorgverzekering (onderstaand). Heeft één van onze leden gevraagd eens mee te kijken naar haar situatie. Welke onderdelen in de zorgverzekering worden meegenomen is een persoonlijke zaak. Wel kunnen wij als Senioren van Nu Midden-Drenthe bemiddelen in het verkrijgen van collectiviteitskorting. Op de polis van uw zorgverzekeraar staat of u gebruik maakt van collectiviteitskorting en namens wie. In dit geval bleek er geen collectiviteitskorting berekend. Na het verzamelen van enkele gegevens zoals het polisnummer, sofi-nummer, collectiviteitsnummer (van onze koepel - FASv bij de verzekeraar) en het rechtstreekse nummer van de verzekeraar waren we klaar voor een belletje met de verzekering. Na amper een minuut was de collectiviteitskorting geregeld. Mevrouw en haar man hebben daarmee op jaarbasis 360,- euro bespaard. Toch fijn dat wij dat als Senioren van Nu Midden-Drenthe mogelijk kunnen maken.

Ons advies: Kijk op uw polis of u collectiviteitskorting geniet. Zo niet, dan kan Senioren van Nu Midden-Drenthe u daar aan helpen. Stuur dan een mailtje naar ons secretariaat en vermeld om welke verzekeraar het gaat. U ontvangt dan instructie hoe hier verder mee om te gaan.

 

 3 november:

Hulp bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

Heeft u hoge zorgkosten en een kleine portemonnee? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding. Het gaat om onder meer om de volgende vergoedingen:
- Compensatie voor het eigen risico van uw zorgverzekering
- Compensatie voor niet vergoede zorgkosten

Wilt u meer informatie, kijk dan op de website WTCG van de gemeente. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één betrokken ambtenaar via telefoonnummer (0593) 53 92 22

 

2 november:

Lute van der Bult vertelt over bijen en honingbijenhouder

Op uitnodiging van de lokale commissie Beilen was Lute vander Bult woensdag 2 november in 't Karspelhuis om te vertellen over één van zijn passies, de bijenhouderij. Het ging over koninginnen, werksters en darren en hoe die samen in een volk leven en wat de bijenhouder moet doen om zijn volk aktief en gezond te houden. Natuurlijk ging het over het vangen van zwermen en de hachelijke situsaties die zich daarbij voordoen. En wist u dat er koninginnen geexporteerd worden vanaf de Waddeneilanden? En dan de bloemen en de verschillende soorten honing die daar van gewonnen kan worden. Dit werd met zien en proeven duidelijk gemaakt. Interessant zo was de conclusie van de bezoekers. 

27 oktober:

Bestuur op bezoek bij leden Westerbork

Vertegenwoordigers van het bestuur waren in 't Kruumtenhoes in Westerbork om met de Borker leden te praten over de oprichting van een lokale commissie. Zo'n lokale commissie krijgt dan gelegeneheid om in Westerbork diverse aktiviteiten te organiseren naar voorbeeld van een soortgelijke commissie in Beilen. Ook in Smilde wil het bestuur streven naar een lokale commissie. De aktiviteiten blijven dan dichter bij de leden. Voorwaarde is wel dat er leden opstaan om in de commissie plaats te nemen. In Westerbork krijgt het gesprek een vervolg.

15 oktober:

Wij willen onze koopkracht op peil houden !!

De NVOG heeft samen met de KNVG en de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM, een brief gestuurd aan mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de brief steken de belangenbehartigers de staatssecretaris als het ware de helpende hand toe, door expliciete voorstellen te doen die gebruikt kunnen worden in het onderzoek naar het in kaart brengen van de effecten op eventuele kortingen van pensioenen.

Omdat het kabinet op het punt van het (onnodig) korten op pensioenen vrijwel niets heeft ondernomen, is aan minister-president Rutte een kopie van de brief gestuurd, waarin wij hem uitdrukkelijk verzoeken zich ten volle in te zetten om maatregelen te treffen ter voorkoming van het onnodig korten van pensioenen.

Deze brieven konden worden verstuurd in gezamenlijkheid van zowel de beide koepels van pensioenverenigingen NVOG en KNVG als van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM. Hiermee geven wij een krachtig signaal aan de politiek dat de ouderen eensgezind optrekken. Samen staan wij sterk!

(De belangen voor de leden van Senioren van Nu Midden-Drenthe worden behartigd door de NVOG)

Zondagmiddagconcert trekt ruim 80 belangstellenden

Zuidemakapel 2 15

 Op uitnodiging van de Senioren van Nu Midden-Drenthe was de Zuidemakapel zondagmiddag 9 oktober in Beilen voor een concert in zalencentrum Muller. De Zuidema Kapel is in 1992 opgericht en bestaat vandaag de dag nog steeds grotendeels uit afstammelingen van de familie Zuidema uit het Groningse Grootegast. De kapel heeft zich gespecialiseerd in Tsjechische blaasmuziek, met zang van Annelies Buurman en Rita Looij. De aanwezigen kijken terug op een geslaagd concert.


Herfstreis 12 oktober

De herfstreis voerde naar Zuidwest Friesland en stond in het teken van de Elfstedentocht met specifieke elfstedentocht atracties. In de loop van de ochtend werden we in Hindelopen ontvangen met ‘koek en sopie’. Vervolgens brachten we een bezoek aan het schaatsmuseum, met natuurlijk alles over de Elfstedentocht. Van afgevroren teen tot het elfstedenkruisje van Koning Willem Alexander. Ook zijn er prachtige wintertaferelen te aanschouwen en gaf een Hindeloper schilder een demonstratie. Hindeloper schilderen. Na terugkomst in het restaurant wachtte ons een Friese Boerenlunch met soep, een fantastische stoofschotel en een passend dessert, allemaal (h)eerlijke Friese gerechten.

Na de lunch volgde een rit met de bus voor een rondrit door Zuidwesten van Friesland met natuurlijk de prachtige verscholen dorpjes en mooie Elfstedenstadjes. Een gids vertelde schitterende verhalen over de omgeving en niet te vergeten over de Elfstedentocht. Bij terugkomst in Hindelopen konden we nog even nagenieten met koffie en suikerbrood,terwijl er een aantal Friese suikerbroden werden verloot. Daarna ging het weer richting Beilen.

29 september:

Senioren van Nu medeoprichter landelijke ouderen organisatie

Op 29 september vond te Meppel bij notaris Leever de ondertekening plaats van de oprichtingsacte van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv) plaats.FASv oprichting Oprichtende verenigingen waren de Seniorenvereniging Steenwijk en de Senioren van Nu Midden-Drenthe. Het betrof een minute-acte, waarbij de verantwoordelijkheid onmiddelijk wordt overgenomen door een voorlopig bestuur. De FASv is een koepel van alle onafhankelijke senioren/ouderenverenigingen. Het ledental van de aangeslotenverenigingen telt momenteel 13.000 en groeit nog voortdurend. De Fasv is dienstverlenend voor de aangesloten verenigingen.

FASv bundelt de ledenvereniging in een lidmaatschap van de NVOG, de vereniging voor landelijke belangenbehartiging voor ouderen en gepensioneerden. FASv maakt ook kortingen bij ziektekostenverzegeraars mogelijk en bemiddeld bij de belastingdienst voor ouderenhulp bij invullen van belastingaangiftes. FASv werkt ook nog een systeem van korting bij bepaalde inkopen. Het lidmaatschap van FASv kost de aangesloten verenigingen 3,50 per lid.

Op de foto de oprichters bij de notaris aan tafel. Namens de Seniorenvereniging Steenwijk, Eint Ockels en Dim de Wijs, namens de senioren van Nu Midden-Drenthe, Albert Lanting en Albert Bruins. Verder was aanwezig Erik Triemstra namens het voorgenomen bestuur FASv.

25 mei:

Nieuwe seniorenverenigingen in ontwikkeling

In Midden-Drenthe hebben we het goed getroffen. Vorig jaar waren we boos op de Anbo, - bankrekening blokkeren, ledenportal blokkeren – daar wilden we niet bij horen. Een nieuwe seniorenvereniging opgericht, Anbo vaarwel gezegd en voorwaarts op grotendeels eigen kracht. Drenthe telt momenteel 9 onafhankelijke ouderenverenigingen, Midden-Drenthe is met 360 leden verreweg de grootste. Daarnaast zijn er “nieuwe” verenigingen in Assen, Bargeroosterveld, Dalen, Oostermoer, Peize, Schoonoord/Zweeloo, Sleen en De Wolden. Zo soepel gaat het niet overal. Een aantal uitgetreden ouderenverenigingen worstelt nog met bestuurskracht om zich tot een nieuwe vereniging te herpakken. Andere hebben zich daar al bij neergelegd en beperken zich tot sociaal-culturele activiteiten (soos) en laten zaken als bijvoorbeeld lokale en landelijke belangenbehartiging en de service van belastinginvulhulp vallen.

Inmiddels hebben de 9 nieuwe vereniging een overkoepeling in Drenthe opgericht (Vereniging Overleg Senioren Drenthe - VOSD). Deze koepel moet de 9 ledenverenigingen helpen bij zaken die je samen beter kunt doen dan ieder apart. Zo zal de provinciale koepel moeten helpen te komen tot een verenigingsstructuur daar waar dat nog niet is gelukt, verenigingskracht te bundelen of losse leden opvangen en in een verenigingsstructuur onderbrengen. De kosten van de provinciale koepel zijn begroot op 1,50 euro per lid van de ledenvereniging. De seniorenverenigingen in Drenthe moeten in de loop van het jaar ook twee vertegenwoordigers uit hun midden aanwijzen die de Drentse seniorenverenigingen vertegenwoordigen in de Landelijke Federatie raad. Iedere provincie levert twee leden voor de Federatieraad. De Federatieraad benoemt een landelijk bestuur. Dit alles op basis van vrijwilligerswerk. De Federatie heeft haar kosten begroot op 1,50 voor de landelijke belangenbehartiging via de NVOG. Voor service werk van de Federatie wordt een bedrag per lid gevraagd van 2,- euro. De organisatie kost ons dus, inclusief de 1,50 voor de provinciale organisatie, in totaal 5 euro van onze 25 euro contributie. Ter vergelijk: bij Anbo hadden we 4,30 euro voor ons zelf de rest van de 38,50 euro verdween in de Anbo organisatie.

 20 mei:

Laat de politiek weten dat korten ouderen moet stoppen !!

De klogo NVOGoopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG vinden dat dit niet langer kan doorgaan. Zij eisen daarom dat ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle Nederlanders. Bovendien willen zij dat het kabinet maatregelen neemt om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pensioenen mogelijk te maken.

Ook u kunt uw bijdrage leveren. U kunt uw mening kracht bij zetten door een hartekreet aan de politiek te sturen. Met de in dit bericht aangekondigde mail- en kaartenactie wordt kamerleden o.a. gevraagd om de koopkracht te herstellen en de ouderenkorting te verhogen.

De kaartenactie loopt de hele zomer door. De politiek moet weten dat ouderen de voortdurende beknibbeling niet meer pikken. Vraag ook uw familieleden en kennissen aan de aktie mee te doen. Hieronder kan men de voorbereide e-mail downloaden en die aan een kamerlid naar keuze sturen. U kunt een persoonlijke boodschap toevoegen in de mail en b.v. één van de aandachtspunten (koopkrachtherstel, ouderenkorting) in vette letter of met een kleur markeren, zodat het item beter opvalt. In het bestand "woordvoerders" staan de e-mailadressen van de kamerleden die in hun partij het onderwerp koopkracht en pensioenen in portefeuille hebben.

Hartenkreet van een senior (e-mail)
Woordvoerders pensioenen en koopkracht
Briefkaart
Voorkant briefkaart

Een andere (eenvoudigere) mogelijkheid is om een e-card aan de Tweede Kamer te sturen.

Op de gezamenlijke website "Stop de stapeling" vindt u meer informatie en nieuws over koopkracht, zorg en pensioenen. Wij hopen van ganser harte dat u gehoor wilt geven aan onze oproep en zeggen u daarvoor bij voorbaat dank.

21 april, Smilde:

Als senior in de weer, veilig door het verkeer

Op 21 april was in 't Beurtschip in Smilde de eerste activiteit van de Senioren van Nu Midden-Drenthe in Smilde. Zo'n 40 senioren hebben de uitnodiging aangenomen om bijgepraat te worden over de verkeersregels. Rijschool Van Essen verzorgde dit programma.

Voorzitter Albert Lanting van Senioren van Nu Midden-Drenthe stelde zijn bestuur voor, gaf een toelichting op de verenigingsstructuur en activiteiten van de nieuwe ouderen bond. Hij riep de Smildegers op om onder vleugels van Senioren van Nu een lokale activiteitencommissie te vormen.
 

 20 april:

Op reis met de Senioren van Nu

De voorjaarsreis voerde 20 april naar Zilverstad Schoonhoven en naar de Biesbosch. In het aanmeldingstraject voor deze reis ontstonden problemen omdat de reis eerder was volgeboekt dan de geplande inschrijvingsdatum. In overleg met het bestuur en touroperator Henk Oost van Blok Tours, was het mogelijk een tweede bus in te zetten. Iedereen kon mee. De reis zelf vond plaats met een stralend zonnetje, goed humeur en gezellige chauffeurs.

Reisverslag van Jan de Boer:

Dit was de eerste dagtocht van de nieuwe vereniging Senioren van Nu Midden-Drenthe en de opkomst was meteen goed. Hierdoor waren er twee bussen nodig, in totaal waren er 71 deelnemers. We moesten, net al vroeger, ’s morgens weer op de bekende plaatsen instappen, bij het Eshuus en ’t Stroomdal en vertrokken om 08:00 uur.

De rit ging via de A28, Hoogeveen, Meppel, Zwolle, IJsselbrug, de Veluwe, met het grote natuurgebied van 9.100 hectare, Strand Nulde, aan het Veluwemeer, Nijkerk, Amersfoort, Leusden, Soesterberg, waar vroeger een militair vliegveld van de luchtmacht was en nu een museum is gevestigd, Den Dolder, Utrecht en bij De Meern de A12 op richting Rotterdam. Om 10:00 uur arriveerden wij bij Burger King en hier kregen we koffie/thee met gebak en dit viel bij de meesten goed in de smaak. We vertrokken om 10:30 uur en reden via Montfoort, Oudewater, Jaarsveld, Lopik met de Gerbrandietoren, en door de Krimpenerwaard naar de zilverstad Schoonhoven, waar we om 11:10 uur op de parkeerplaats aankwamen. We moesten een eindje lopen naar het Zilvermuseum. Hier kregen we een rondleiding en veel uitleg. Zo kregen we een filmpje te zien over het vervaardigen van een zilveren voorwerp, dit is meestal handwerk. Ook kregen we te zien hoe een zilveren broodschaal ontstaat. Uit een zilverplaat worden de figuren gezaagd, die later aan elkaar gesoldeerd, in een vorm gehamerd en gepolijst worden. Eén persoon doet er 14 dagen over en zo’n schaal kost € 1.400,-. Uiteraard kregen we ook de gelegenheid om zelf iets te kopen. Bij het museum is ook een school gevestigd waar edelsmeden worden opgeleid. Ook konden we nog de stad bekijken en iets nuttigen. In beide bussen hebben we, door een ogenblik stilte in acht te nemen, Geesje Bruggink herdacht. Geesje was een grote steun voor de vereniging, het werk was haar nooit teveel.

Om 13:20 uur vertrokken we voor de overtocht met de pont. Bij Gorinchem gingen we de A27 op, richting Breda, door Raamsdonksveer, met de grote Amer elektriciteitscentrale, door Geertruidenberg, met in de omgeving veel tuinbouwkassen en heel veel fruitbomen, die al volop in bloei stonden en bereikten om 14:10 uur Drimmelen. Hier stapten we op de “Catharinaplaat” voor een rondvaart door de Biesbosch, die ongeveer 2 uur duurde. De Biesbosch is één van de belangrijkste zoetwater getijde gebieden van Europa. De eeuwenoude getijdendelta heeft door de aanleg van de Deltawerken zijn grote getijdenwerking verloren. Toch bedraagt het getijdenverschil nog steeds zo’n 40 cm. De Biesbosch is eigendom van Staatsbosbeheer. Het park bestaat uit natte gebieden boordevol planten, dieren, polders, spaarbekkens en natuurlijk smalle kreken. Verder leven er watervogels, zangvogels, roofvogels en een enkele visarend. Er lopen langs de oevers Schotse Hooglanders en sinds kort wordt er begraasd door een groepje waterbuffels.

De rondvaartboten hebben een geringe diepgang en zijn speciaal gebouwd om door dit gebied te varen. Het was een mooie tocht over het water, je kon veel zien, het was helder weer, de zon scheen, alles stond al volop in het groen en de temperatuur was hier 2º C hoger dan in het Noorden. Om 16:40 uur vertrokken we uit Drimmelen naar Geertruidenberg en gingen bij Raamsdonksveer de A59 op richting Waalwijk, Drunen, Vlijmen en ’s-Hertogenbosch. En hier zijn we de andere bus kwijtgeraakt. Wij zijn de A2 opgegaan via Zaltbommel, Geldermalsen, Tiel, Nijmegen, over de Waalbrug en via Arnhem en Apeldoorn naar Epe gereden naar café- restaurant de “Loreley”. Waar we om 18:50 uur aankwamen. De andere bus, die een andere route gereden had, stond hier al. Het diner was weer goed verzorgd.

Deze keer waren onze voorzitter, de heer Lanting en enkele andere bestuursleden, waaronder de heer Hadderingh, die de leiding had, ook van de partij. Om 20:45 uur vertrokken we huiswaarts en waren om ongeveer 21:40 uur weer in Beilen. Bij deze hartelijk bedankt voor de goede zorgen door de leden van de reiscommissie en de chauffeurs Frans en Willem.

 

19 april:

In memoriam Geesje Bruggink

Op de ochtend van 19 april bereikte ons het droeve bericht dat ons zeer actieve activiteiten commissielid Geesje Bruggink is overleden. Nadat een paar  jaren geleden kanker bij Geesje was geconstateerd vocht ze met grote wilskracht om de ziekte te overwinnen, dit leidde tot een redelijk herstel, toen echter dit jaar de ziekte zich opnieuw aandiende was de ongelijke strijd niet meer te winnen en overleed ze 18 april in het bijzijn van haar geliefde man, kinderen en kleinkinderen. Geesje was jaren een zeer betrokken (bestuurs) lid van onze ouderen vereniging in Beilen. Ze is van grote betekenis geweest voor het verenigingsleven in Beilen. Er werd nooit vergeefs een beroep op haar gedaan. Dat leidde ertoe dat ze ook voor haar verdiensten voor de samenleving Koninklijk is  onderscheiden. Wij zijn haar dan ook veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid bij onze Senioren van nu Midden-Drenthe.

Namens het  bestuur Albert Lanting, voorzitter

 

14 april:

Op de koffie bij Welzijnswerk Midden-Drenthe

Op 14 april jl. hebben de bestuursleden Lanting en Bruins en mw. Buiten een kennismakingsbezoekje gebracht aan mw. Annelies Bakelaar, directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Tijdens het gesprek is o.a. gesproken over zaken, die we gezamenlijk kunnen oppakken en waar we elkaar in kunnen versterken.
Mw. Bakelaar wees er nog eens op, dat mensen niet hoeven te schromen om naar één van de zorgloketten te stappen of een telefoontje te plegen naar 088 – 16 51 200 om informatie in te winnen. De medewerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe zijn er voor de inwoners.
Op de website www.welzijnswerkmd.nl is ook veel informatie te vinden.
Enne......De Bijblijver komt in het vervolg weer gewoon bij alle 60-plussers in de brievenbus.

11 maart: toneelavond

Er werd heel wat afgelachen

debaronisindebonenHet was gezellig druk op de feest/toneelavond van Senioren van Nu Midden-Drenthe. Gratis entree en een prima sfeer. Er waren 110 bezoekers. De kosten konden ruimschoots worden gedekt door de verloting, mede door bijdrage in prijzen door sponsors en de leden zelf.

Toneelgroep “De Kring” uit Holthe speelde het stuk “De baron is in de bonen” uitvoeren. Het is een blijspel in drie bedrijven en is geschreven door Mw. J. Hemmink-Kamp.

Het stuk speelt op een landgoed ten huize van een adellijk echtpaar. De barones heeft een ziekelijke zucht naar antiek en kunst. Ze gaat geheel op in haar manie. De baron heeft zijn eigen leven, ver van antiek en kunst, maar de laatste tijd doet hij rare dingen. De barones en het huispersoneel spreken voorzichtig van verstrooidheid. Maar vertoont zijn gedrag geen duidelijke symptomen van seniliteit?
Het contact met familie en bekenden is minimaal en beperkt zich tot een nicht en haar man die wel eens op bezoek komen. In het algemeen gaat het leven van alledag rustig zijn gang op het landgoed. Maar dan gaat de barones zo ver in haar snobisme dat ze over gaat tot de aankoop van haar leven: een levensecht beeld van Napoleon. Vrijwel tegelijkertijd neemt ze nieuw personeel aan: een echt paar…en met de komst van dit “echtpaar”en het beeld van Napoleon is het met de op het landgoed gedaan

17 februari:

Eerste ledenvergadering

Er kwamen woensdag 17 februari 120 leden naar de eerste algemene ledenvergadering van het in oktober 2015 opgerichte Senioren van Nu Midden-Drenthe (SvN MD).
(link voor persbericht + foto)

2 februari:

Belastinginvulhulpen geschoold

Ook in de nieuwe structuur kunnen we leden behulpzaam zijn bij het invullen van de belastingaangifte. Een 5-tal leden bieden zich hiervoor aan. Op 2 februari zijn ze bijgeschoold en getoetst op vaardigheid door de Belastingdienst te Emmen. Elk van de belasting invulhulpen heeft vanuit het verleden een eigen klanten kring. In Smilde was het gebruikelijk dat deze service ook werd uitgevoerd bij leden van de PCOB, de christelijke ouderenbond.

Belastinginvul-klanten die niet zijn overgegaan naar Senioren van NU Midden-Drenthe – nog bij ANBO zijn – kunnen dit jaar nog gebruik maken van onze belastingservice.
Onze leden Koop Groen (Beilen), Joop Kant (Bovensmilde), Klaas Klooster (Brunsting), Bé Muntinga (Smilde),Wim Snel (Smilde), zijn bevoegd uw aangifte 2015 te verzorgen. Maakt u nog geen gebruik van deze belastingservice – en wilt u dat wel – gebruik dan deze link voor een mail naar ons secretariaat.
(zie voor meer info: wegwijzer/belastinginvulservice)

6 januari:

Door gladheid uitstel ledenvergadering

De eerste ledenvergadering van Senioren van Nu Midden-Drenthe op 7 januari gepland vond geen doorgang. Via RTV-Drenthe werden de leden opgeroepen om thuis te blijven om ongelukken te voorkomen. Het voorlopig bestuur kreeg verlenging van functioneren.

1 januari:

Vliegende start voor Senioren van Nu Midden-Drenthe

Het jaar 2015 was voor de senioren in onze gemeente een bijzonder jaar. Een turbulent jaar kunnen we wel zeggen. In het begin van het jaar zaten de ANBO afdelingen Beilen, Smilde en Westerbork rond te tafel met de intentie om per 2016 één ANBO afdeling Midden-Drenthe te gaan vormen. Maar dat liep anders.
Medio zomer werd het onrustig binnen de ANBO. Lokale bestuurders gaven blijk van ongenoegen over de toekomstige koers van ANBO. Vanuit ANBO centraal werden vervolgens de bankrekeningen geblokkeerd, de ledenportals dicht gezet en communicatie werd door Woerden gecontroleerd. Toen duidelijk werd dat de reserves op de bankrekening niet weer voor de afdelingen beschikbaar kwam was leiden in last. Landelijk onrust binnen ANBO en negatieve publiciteit.
Voor de voorgenomen ANBO afdeling Midden-Drenthe had dat ook gevolgen. In Smilde stapte het bestuur op, Beilen wilde niet meer als ANBO doorgaan. Westerbork verkoos binnen ANBO te blijven. Smilde, Beilen en een aantal leden van Westerbork vonden elkaar in de oprichting van een nieuwe seniorenvereniging met de naam: Senioren van Nu Midden-Drenthe.
Een aantal (bestuurs)leden – Frans Bergwerf, Job Hadderingh en Bart Wiebing, stopte acuut het lidmaatschap van de ANBO en vormde het oprichtingsbestuur van de nieuwe vereniging. Dit resulteerde op 22 oktober 2015 in het ondertekenen van de nieuwe statuten. Een netwerk van leden en commissieleden hielpen leden bij het opzeggen van Anbo en lidmaatschap van de nieuwe vereniging. per 1 januari telde de Senioren van Nu Midden-Drenthe al 335 leden. Daarmee is de vereniging in Drenthe de grootste onafhankelijke senioren vereniging.

2015