Koepel Gepensioneerden

Onze belangen-behartigers in Den Haag rapporteren bijna wekelijks met een (digitale) Nieuwsbrief. 
Klik hier
voor het Nieuwsbrieven archief.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
belastinghulp.jpg43

Beilen - Er kwamen woensdag 17 februari 120 leden naar de eerste algemene ledenvergadering van het in oktober 2015 opgerichte Senioren van Nu Midden-Drenthe (SvN MD).

De vereniging is actief in de gehele gemeente Midden-Drenthe en heeft inmiddels, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, 350 leden. De vereniging richt zich op belangenbehartiging, dienstverlening, voorlichting en eenzaamheidsbestrijding. Daarnaast worden ontspanningsactiviteiten georganiseerd.

De sfeer in het Karspelhuis in Beilen was positief. De beoogd bestuursleden zijn bij acclamatie benoemd en de begroting is geaccepteerd. Het overgangsbestuur, bestaande uit Frans Bergwerf, Job Hadderingh en Bart Wiebing, werd bedankt voor de voorbereidende werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit Albert Lanting (voorzitter), Gerda Buiten (secretaris), Albert Bruins (penningmeester), Mieke Sol, Bart Wiebing, Frans Bergwerf en Job Hadderingh.

Mieke Sol heeft belangenbehartiging, onder andere de WMO, in haar portefeuille. Tijdens de vergadering zijn Bill van Baer en Jacob Beugel benoemd tot ambassadeur van SvN MD. Meneer van Baer was meer dan 25 jaar adviseur voor de ouderenbond en meneer Beugel heeft vele jaren de voorzittershamer van ANBO afd. Beilen gehanteerd.

Voor de organisatie van ontspanningsactiviteiten is een commissie in het leven geroepen. Voor Smilde en Westerbork wordt nog gewerkt aan een activiteitencommissie. Voor de landelijke belangenbehartiging is SvN MD aangesloten bij NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties Van Gepensioneerden) en voor de dienstverlening Bij NBvON (Nieuwe Bond voor Ouderen Nederland).